Skoleforstander: De unge hjemløse venter stadig på en løsning

DEBAT: Til trods for flere regeringers målsætning om at nedbringe antallet af hjemløse er antallet steget, og især unge rammes i stigende grad af hjemløshed. Det er et politisk ansvar at sikre boliger, som de unge kan betale, mener Robert Olsen, der er skoleforstander og medlem af Rådet for Social Udsatte.

Af Robert Olsen
Forstander på Kofoeds Skole og medlem af Rådet for Socialt Udsatte

En ny undersøgelse udarbejdet af Kraka – Danmarks uafhængige tænketank i samarbejde med Hjem til Alle og Bikubenfonden – viser, at Danmark som eneste land i Norden ikke har knækket hjemløsekurven, og at vi er det nordiske land, der har flest nye hjemløse.

Den største stigning er blandt unge: Hver tredje hjemløs er i dag under 30 år.

Ofte er det den gadehjemløse eller posedamen, som bliver det visuelle billede af nutidens hjemløse, spændt ud mellem et billede af armod og fattigdom på den ene siden og Robert Storm Petersen romantiske landevejsriddere på den anden side.

Billedet af hjemløse og hjemløshed er mere nuanceret og er ofte et udtryk for en social udstødelse af den enkelte person fra familie, boligmarked og samfund. 

Men det er også et udtryk for en personlig deroute med misbrug, psykisk sygdom eller dårlige opvækstbetingelser.

Unge hjemløse passer ikke på sterotypen 
I dag ser billedet ud på en anden måde. Hver tredje hjemløs er i dag under 30 år.

Og de ligner ikke nødvendigvis det gamle lidt stereotype billede af en hjemløs. Det kan godt være med mobiltelefon i den ene hånd og en caffe latte i den anden hånd. Men det gør dem ikke mindre hjemløse.

Selv om skiftende regeringer siden 2009 har haft nedbringelse af antallet af hjemløse i Danmark som målsætning, viser hjemløsetællinger, at antallet af hjemløse er steget med 1.600 mennesker de seneste otte år. Den største stigning er blandt unge.

Og nu viser en undersøgelse – Hjemløsebarometeret – udarbejdet af Kraka, at Danmark er dårligst i Norden til håndtere hjemløse. Vi har flere unge hjemløse end andre nordiske lande.

Behov for billige boliger
Ofte er politikernes svar på hjemløshed at øge antallet af herbergpladser eller lave akutte nødovernatninger om vinteren. Men det er ikke den langsigtede løsning.

Boliger, der er til at betale. Små billige boliger med en kvalificeret støtte er nok et bedre bud på løsningen, har en af Danmarks førende hjemløseforskere Lars Benjaminsen sagt.

Lars Benjaminsen har også i en undersøgelse spurgt de unge under 30, hvad de ønsker fremadrettet. Svaret er, at 96 procent ønsker en egen lejlighed.

I en Rigsrevisionsrapport fra 2014 ser rigsrevisionen kritisk på udviklingen og skriver:

"En af de centrale udfordringer i forhold til at afhjælpe hjemløsheden er, at der ikke er et tilstrækkeligt antal egnede boliger.

I forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse har Boligministeriet oplyst, at antallet af billige boliger, som hjemløse og især unge hjemløse har råd til at bo i, er faldet markant i perioden 2007-2013. Det er kommunernes ansvar, at udbuddet af boliger dækker borgernes behov."

De unge venter stadig.

Forrige artikel Socialborgmester: Regeringens fokus på straf fastholder unge i kriminalitet Socialborgmester: Regeringens fokus på straf fastholder unge i kriminalitet Næste artikel Forstander: De unge hjemløse venter stadig på billige boliger Forstander: De unge hjemløse venter stadig på billige boliger
Her er de vigtigste dagsordener på socialområdet i efteråret

Her er de vigtigste dagsordener på socialområdet i efteråret

OVERBLIK: 10-års plan for psykiatrien, forbud mod profit på velfærd, barnets lov og fordeling af satspuljereserven. Det er bare nogle af de politiske drøftelser, der venter forude. Få overblikket over et hæsblæsende politisk efterår her.