Socialt Lederforum: Dialog frem for magt er vejen til styrkede socialtilsyn

DEBAT: Vi mener ikke, at man alene kan ensarte socialtilsynene gennem styring og mere magt til tilsynene. Dialogen er vigtig og helt essentiel, når vi taler udvikling af kvalitet og livsvilkår for udsatte borgere, skriver Bo Mollerup.

Af Bo Mollerup
Direktør, Social Lederforum

Hvis øget central styring er svaret, hvad var så lige spørgsmålet?

Det er altid relevant at stille sig selv det spørgsmål. Ikke mindst i tider med en overordnet afbureaukratiseringsdagsorden inden for velfærdsområderne.

Hvordan skal socialtilsynene styrkes yderligere?

"Når man er ekstra stærk, har man en særlig forpligtelse til at være sød ved andre". 

Sådan siger altid livskloge Pippi Langstrømpe. Set i lyset af de seneste års udmeldinger vedrørende flere muskler til socialtilsynene, synes vi i Socialt Lederforum, med et glimt i øjet, det er vigtigt at pointere, at rå muskelkraft ikke altid er den eneste løsning. 

Husk på, at inden for socialområdet er der bred enighed om, at "den vigtigste muskel sidder mellem ørerne”".

Indledningsvis vil jeg godt understrege, at Socialt Lederforum overordnet set er tilfredse med Socialtilsynet. 

Kvalitetsløft og professionalisering
Siden de 98 tilsyn i 2014 blev til fem, er der sket et mærkbart kvalitetsløft, samt en professionalisering af måden, der føres tilsyn på. 

Det har modsvaret den specialisering og professionalisering, der kendetegner vores medlemmer.

Den generelle kritik af socialtilsynene tager oftest udgangspunkt i den manglende ensartethed mellem tilsynene. I den forbindelse er det vigtigt at huske på konteksten. 

De fem socialtilsyn dækker landets 98 kommuner. Socialt Lederforum har tidligere påpeget, at på udførersiden møder man sociallovgivningen i 98 forskellige udgaver i landets kommuner. 

Tænk hvis reglerne for vigepligt på samme måde blev forvaltet forskelligt fra kommune til kommune. Måske var det her, man skulle starte med ensartetheden?

Samtidig ender eventuel kritik almindeligvis hos den enkelte leder af det enkelte tilbud, uanset om det er udefrakommende faktorer, der ligger til grund for det, der kritiseres. 

Det sker ikke sjældent, at ledere bliver mødt af kritik eller undren over forhold, der kan relateres til et sænket kommunalt serviceniveau eller til konkrete, individuelle myndighedsafgørelser. Og på den måde ender lederen med at "tage kuglerne" for en forvaltning, der ikke på samme måde stilles til ansvar over for Socialtilsynet.

Styring og magt er ikke løsningen
Hos Socialt Lederforum tror vi ikke på, at vi alene kan ensarte tilsynene via styring og via mere magt til tilsynene. 

Dialogen er vigtig og helt essentiel, når vi taler udvikling af kvalitet og livsvilkår for udsatte borgere.

Vi vil opfordre til at man i højere grad involverer tilsynet i forhold til konkrete løsninger, når noget ikke er godt nok?.

Her kan de anvende deres viden om de tilbud, der rent faktisk er forbilledlige på området som løftestang til de tilbud, hvor kvaliteten er i bund. Samtidig med at vi fastholder et fælles fokus på dialog og kvalitetsudvikling. Det har vi rigtig gode erfaringer med.

Samtidig skal vi styrke uddannelsesområdet, for kvalitet kræver en veluddannet arbejdsstyrke. Her er den kommende evaluering af pædagoguddannelsen meget aktuel. Vi får en oplagt mulighed for at geare de kommende pædagoger til at arbejde med den nødvendige kvalitet og det nødvendige blik for de eksterne aktører, der bevæger sig i det pædagogiske handlerum.

Må ikke handle om privat over for offentlig
Det er vigtigt, at den kommende politiske behandling ikke kommer til at ende som en diskussion for eller imod private tilbud. 

På samme måde som der findes gode og mindre gode offentlige tilbud, så findes der gode og mindre gode private tilbud. 

Blandt Socialt Lederforums medlemmer er der en overvægt af offentlige tilbud, men de seneste år har vi oplevet en tilgang af private tilbud.

Socialt Lederforum vil opfordre politikerne til at arbejde for, at der bliver gennemsigtighed og tydelighed i forhold til ledelsesstruktur, kompetence, personalesammensætning, økonomi og virksomhedsmæssig konstruktion, på en måde så de enkelte tilbud reelt kan sammenlignes, vurderes og føres tilsyn med. 

For på samme måde, som der er brug for et stærkt Socialtilsyn, er der bestemt fortsat brug for gode offentlige og private tilbud, når de sociale opgaver skal løftes.

Forrige artikel Kost og Ernæringsforbundet: Sociale indsatser skal have fokus på mad Kost og Ernæringsforbundet: Sociale indsatser skal have fokus på mad Næste artikel S: Socialtilsynet skal have flere muskler, hvis de svageste skal sikres S: Socialtilsynet skal have flere muskler, hvis de svageste skal sikres