Socialdebatten sætter fokus på ligestilling

PRÆSENTATION: Hvordan kan vi skabe de bedste rammer for ligestillingen mellem mænd og kvinder? Det tager Altinget | Social op til debat den kommende måned. Mød debatpanelet og læs mere. 

Øremærket barsel og kvindekvoter i bestyrelser er nogle af de ligestillingspolitiske emner, der er blevet debatteret lystigt de seneste år. Ingen af delene blev dog til noget.

Selvom regeringen løb fra løftet om at sikre øremærket barsel til mænd og droppede idéen om kvoter på baggrund af køn, er den politiske ligestillingsdebat ikke død.

Og spørgsmålene er mange: Hvad og hvor er de største ligestillingsudfordringer lige nu? Er der reelt mere, man kan gøre for ligestillingen uden at forskelsbehandle kønnene? Hvordan kan vi skabe de bedste rammer, der øger ligestillingen mellem mænd og kvinder? Er mændene blevet svigtet i ligestillingsdebatten? Osv.

Det vil syv personer, som har særlig viden om, erfaring med eller engagement inden for ligestillingsområdet, sætte fokus på i den kommende måned. 

Alle er velkomne til at blande sig i debatten. Send en mail til kafr@altinget.dk.

Læs om denne måneds debattører her: 

 

Rasmus Horn Langhoff Rasmus Horn Langhoff, ligestillingsordfører for Socialdemokraterne.
Rasmus Horn Langhoff er cand.mag. i historie og medievidenskab. Han har siden valget i 2011 været folketingsmedlem for Socialdemokraterne og ligestillingsordfører. Rasmus Horn Langhoff har været meget engageret i prostitutionsdebatten. Han har sat fokus på flere kvinder i ledelse og arbejder for op til 12 ugers øremærket forældreorlov til mænd.

 

Pia Adelsteen Pia Adelsteen, ligestillingsordfører for DF.
Pia Adelsteen blev for første gang valgt ind i Folketinget for Dansk Folkeparti i 2007. Ud over at være ligestillingsordfører er hun EU-ordfører og miljøordfører. Inden Pia Adelsteen blev medlem af Folketinget, var hun bl.a. medlem af byrådet i Slangerup Kommune 2002-2006. Senere i 2006 blev hun medlem af byrådet i Frederikssund Kommune. I 2007 blev Pia Adelsteen udnævnt som næstformand for sundheds- og forebyggelsesudvalget. Det var hun indtil 2009. Desuden har hun været medlem af KKR Hovedstaden (kommunekontaktråd) 2006-2009 og Skatteankenævn Frederikssund 2006-2010.

 

Susanne Philipson Susanne Philipson, direktør i Danner.
Susanne Philipson har siden 2012 været direktør i den private organisation Danner, som arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn. Hun har i mange år arbejdet med forskellige aspekter af voldsproblematikken og har en særlig interesse i at bryde tabuet om vold i nære relationer, som hun mener er et samfundsanliggende. Susanne Philipson har en fortid i politiet, senest som politikommissær i Nordsjællands Politi, og tidligere som leder af voldssektionen og præventivafdelingen i Hillerød Politi. 

 

Svend Aage MadsenSvend Aage Madsen, formand for Tænketanken VM – Viden om Mænd.
Svend Aage Madsen har en ph.d. og er chefpsykolog samt klinikchef på RigshospitaletHan er forfatter og medforfatter til bøgerne "Mænds sundhed og sygdomme", "Bånd der brister - Bånd der knyttes", "Fædres tilknytning til spædbørn", "Fædre og fødsler", "Kend din krop, mand", "Fødselsdepression, der er hjælp at få", "The State of Men’s Health in Europe". Svend Aage Madsen har i mange år forsket i problemstillinger vedrørende mænd, fædre, mænd og ligestilling, mænds sundhed mv., holder mange foredrag om emnerne og er formand for Tænketanken VM – Viden om Mænd, for Selskab for Mænds Sundhed og for partnerskabet Forum for Mænds Sundhed.

 

Nina GroesNina Groes, direktør for KVINFO.
Nina Groes er uddannet cand.scient.adm. fra RUC, hun blev i foråret udnævnt til direktør for KVINFO, Danmarks nationale videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og mangfoldighed. Før det var hun iværksætter og arbejdede med vidensformidling, strategier og forandringsprocesser for offentlige og private virksomheder. Nina mener, at kønsdebatten er én af de allervigtigste i Danmark og vores omverden. Den engagerer og appellerer, og det er her, vi skaber reelt lige muligheder for alle.

 

Kenneth ReinickeKenneth Reinicke, lektor, ph.d. i mandeforskning ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet.
Kenneth Reinicke forsker i køn, maskulinitet og ligestilling. Han har senest skrevet bøgerne ”Drenge og mænd i krise?" (2012) og ”Mænd - køn under forvandling (2013). Kenneth har beskæftiget sig bredt med mænds livsbetingelser, men har i særdeleshed fokuseret på de kontroversielle aspekter af mænds liv som f.eks. mænd som voldsudøvere og mænd som prostitutionskunder. Kenneth Reinicke modtog i 2007 Mathildeprisen.

 

Nanna Højlund Nanna Højlund, næstforkvinde i Kvinderådet.
Ud over at Nanna Højlund er næstforkvinde i Kvinderådet er hun forbundssekretær i FOA med det politiske ansvar for ligestilling og medlem af LO's ligestillingsudvalg. Nanna Højlund har beskæftiget sig med ligestilling i mange år, især med arbejdsmarkedsvinklen, hvor barsel til fædre og ligeløn har været en del af den politiske debat. Hun har desuden været arrangør, ordstyrer og deltager i en lang række debatter om ligestilling. Nanna Højlund repræsenterer samtidig de danske ligestillings interesser i europæiske lønmodtagerorganisationer, for offentligt ansatte (PSI) og har deltaget i CSW (FN's Commission for the Status of Women) og FN's generalforsamling.

Forrige artikel DF: Vi skal respektere kønsforskellene Næste artikel Ligheden der rammer skævt Ligheden der rammer skævt