Socialpædagoger om ghettoudspil: For meget fokus på straf

DEBAT: Vi skal sætte ind over for genopdragelsesrejser, social kontrol og vold mod børn. Men i stedet for at straffe, bør vi styrke forældres evne til at tage vare på deres børn, skriver Socialpædagogerne.

Af Benny Andersen
Formand, Socialpædagogerne

Regeringen har præsenteret sin plan for et Danmark uden såkaldte parallelsamfund.

Det er en plan, hvor man sætter ind med indsatser på mange områder – for eksempel ved at sætte mere politi ind og ved at give kommunerne kontante belønninger, når de får folk af anden etnisk herkomst i job, og når de lykkes med at få elever til at stige i karaktere i skolen.

Men for Socialpædagogerne er det vigtigste, at der er tænkt i indsatser over for børn i ghettoerne. Og det er rigtigt tænkt.

For kimen til god integration ligger hos børnene, og som samfund har vi et ansvar for at skabe de bedste forudsætninger for børnenes fremtid.

Stop for genopdragelsesrejser
Vi er bestemt ikke enige i alle de indsatser, der nu sættes i værk i forbindelse med udspillet.

Der er for meget fokus på straf og for lidt fokus på at bygge mennesker op, så de kan tage ansvar for eget liv.

Men grundlæggende er det rigtigt set af regeringen, at der skal sættes tidligt ind over for børn i udsatte boligområder. Og vi ved, det virker med tidlig indsats.

Men for at nå dertil kan det blive nødvendigt, at vi tør tage livtag med de elementer, der kan stå i vejen for at kunne give børnene den rette indsats.

For eksempel oplever vi tilfælde, hvor der i nogle indvandrerfamilier gælder andre kulturelle og sociale normer, end vi er vant til i det danske samfund.

Det skaber lukkede miljøer, hvor det er svært at nå ind til familierne. Og det gør det svært for os som fagprofessionelle at handle på problemer med børn og unges mistrivsel.

Derfor må vi gå nye veje, hvis vi skal lykkes med at sætte ind i tide. For vi skal som samfund sætte ind over for genopdragelsesrejser, social kontrol og vold mod børn.

Barnets tarv i fokus
Konkret foreslår vi, at der etableres udgående teams med blandt andet socialpædagoger og sundhedsplejersker, som kan handle hurtigt på bekymringer om børns trivsel.

Samtidig er der også brug for indsatser, der kan styrke forældres evne til at tage vare på deres børn. For vi skal have folk ind i fællesskabet.

Her går vejen gennem job, uddannelse, fritidsjob og daginstitutioner, hvor man lærer demokratiske virkemidler og spilleregler.

Der skal skabes en rød tråd i børnenes og familiernes liv, og det kunne være en socialpædagog, som er der for børnene, som får skabt en relation, og som er livslinje til forældrene, til skolen, til kommunen.

Og fundamentet for det hele, det er barnet. Derfor må det være barnets tarv, der er udgangspunktet.

Forrige artikel Forskere: Regeringens forslag er et socialt eksperiment for udsatte unge Forskere: Regeringens forslag er et socialt eksperiment for udsatte unge Næste artikel Danner: Lad tvivlen komme børnene til gode Danner: Lad tvivlen komme børnene til gode
 • Anmeld

  Ib Heinisch

  Løsninger er ikke længere interessant

  Politikernes mission er ikke længere at løse samfundsmæssige problemer. Symbol politik og egen interesse er blevet deres eneste mission.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Folk må selv om de vil have hjælp - og de skal mærke konsekvens af et nej tak

  40 år gamle problemer - der skal findes andre typer af løsninger og det skal ske hurtigt.

  Forældrene skal ville løsninger for dem selv og deres børn. Hvis de ikke aktivt viser interesse for hjælp er det fordi de ikke ønsker den. Vi skal ikke proppe hjælp til nogen som afviser den.

  Benny Andersen synes at glemme at også for de mennesker der kommer udefra til Danmark er børnene forældrenes ansvar. Pædagogerne skal hjælpe når de bliver anmodet herom - og kun hvis de bliver anmodet.

  Pædagogerne og andre der har haft med udlændigene at gøre gennem de 40 fejlslagne år burde være ydmyge over for de katastrofer som som de har påført intetanende mennesker gennem følgagtig håndtering som har forarmet de familier og børn de skulle have hjulpet til et nyt liv i Danmark på danske værdier som de kunne være stolte af.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. lærer og psykolog.

  Vejen til forældrenes hjerter går via børnene.

  Du har fat i noget helt rigtigt og fundamentalt, Benny Andersen.
  Et gammelt ordsprog siger: "Vejen til mandens hjerte går via god mad."
  Ved lidt omskrivning kan man sige:
  ..**"Vejen til forældrenes hjerter går via børnene".**....
  I mit mangeårige arbejde som leder af et støttecenter på en stor, tresporet forstadsskole, har jeg haft kontakt med rigtigt mange forskellige familier af både dansk og anden etnisk herkomst.
  I har fuldstændigt ret. Alle forældre ønsker det bedste for deres børn. Når man i vuggestuer, børnehaver, skoler, SFO'er og i fritidsklubberne får etableret et gensidigt, tillidsfuldt respektfuldt samarbejde med forældrene,....og hvis det sker tidligt og kontinuerligt,
  ....**SÅ kan man flytte bjerge.**....
  Det forudsætter imidlertid, at medarbejderne har den fornødne tid og det fornødne råderum til det helt nødvendige samarbejde på mange niveauer.
  Den TID og det RÅDERUM må og skal man politisk bevilge ressourcer til helt oppefra.
  ....**Ellers vil det ikke lykkes.**....
  Man bliver også nødt til fra politisk hold at vise medarbejderne den TILLID, at de har forstand på det, de er uddannet til, arbejder med og har erfaring med.
  De sidste år, inden jeg gik på pension, var mit job blevet så omfattende, at jeg ofte først gik hjem med ringbind og computer under armen først på aftenen, for der skulle journaliseres og registreres osv osv. Lørdag og søndag blev ofte brugt på det administrative. For i dagligdagen skulle man være nærværende, og der måtte tages affære, samarbejdes og gives relevant nærvær og relationer omkring børn og familier i nuet.
  Selv om jeg var en "erfaren rotte", er jeg overbevist om, at jeg ikke havde kunnet holde til det i længden....slet ikke efter de fortsatte nedsparinger og stramninger, der er blevet dikteret fra Slotsholmen... Måske var jeg jævnfør seneste politiske lovforslag i "Ghettopakken" oven i købet havnet 4½ år i fængsel sammen med nogle samarbejdspartnere, fordi vi ikke "rettidigt" (?) havde fået indberettet. ??
  Havde jeg været yngre, havde jeg bestemt valgt at bruge mine kompetencer andetsteds. Havde søgt andet job, selv om jeg elskede mit arbejde på skolen.
  Hvis man fortsætter udhulingen af institutionernes og skolernes muligheder for råderum til tværfagligt samarbejde og indsatser tidligt og kontinuerlig omkring børnene og familierne,....SÅ kommer der efterfølgende
  ..........**en stor regning både økonomisk og menneskeligt.**
  Det ANSVAR ligger ene og alene hos vores ansvarlige, ledende politikere.


 • Anmeld

  Max Tranebæk · flymekaniker

  Sælg ikke vores gode velfærd og demokrati.


  Der er noget galt.

  Kære Benny Andersen Formand, Socialpædagogerne
  Al den snak er prøvet i Sverige problemerne er bare blevet meget støre.

  og Kære:
  Egohumanister, Venligboer, politisk-korrekte og andet godtfolk. Se virkeligheden som den er.

  Jeg syntes i agerer lige som i kejserens nye klæder.
  Bortset fra at det guld i sælger, er byttet ud med vores gode velfærd og demokrati.

  Jer er meget glad for, at vores statsminister nu kan se problemerne.

  Det er kærligt ment

  Og nej tak: til den negative sociale arv, som skaber muslimske indvandrer bander.
  Vi skal have indvandre kvinderne ud af lejlighederne
  Det siger sig selv, at hvis en familie vender samfundet ryggen, gør børnene det også.
  Her i Helsingør kommune, har vi nogle indvandre kvinder der har gået hjem på overførselsindkomst, i over 20 år.
  Det siger sig selv, at det ikke er godt for nogen.

  Jeg er godt klar over at det ikke er nemt, men vi må tilbyde mange løsninger, så som Aktivering - skole – arbejde. Mm. For at bryde den negative sociale arv.  Hvis man ikke modtage disse tilbud, bør overførselsindkomsten stoppes med det samme.

  Ikke mere ego humanisme.
  Et stort nej til islamisk monokultur som bruger vold og social kontrol.