Socialpædagogerne: Ja, familiepleje kræver både hjerte og hjerne

DEBAT: Socialpædagogerne tager godt imod socialminister Mai Mercados kronik i Altinget, hvori hun bl.a. fremhæver, at der kræves mere af plejefamilier end blot varme og gode intentioner. Det skriver næstformand hos Socialpædagogerne, Verne Pedersen. 

Af Verne Pedersen
Næstformand hos Socialpædagogerne

Det var med stor glæde, at jeg onsdag 19. april 2017 læste socialminister Mai Mercados (K) kronik i Altinget, hvor hun opridser sine tanker om arbejdet som konservativ socialminister – herunder arbejdet med udsatte børn.

Jeg fik en klar fornemmelse af, at hun har lyttet til os fagfolk, når vi har talt for vigtigheden af uddannelse, supervision og støtte til familieplejerne.

I Socialpædagogerne har vi længe slået til lyd for, at det populært sagt ikke er nok, at en familieplejer kan bage boller og servere varm kakao for plejebørnene – den basale omsorg skal kombineres med faglighed og kompetencer. 

På den baggrund glæder det mig, at Mai Mercado i sin kronik skriver:
”Det er ikke alle børn, der har en tryg familie – en familie, der understøtter deres udvikling og sender dem videre i livet med ballast og modstandskraft. Disse børn er blandt de mest udsatte i vores samfund. Heldigvis har vi i Danmark tusindvis af gode plejefamilier, der gerne deler deres varme og faglighed med en lille dreng eller pige, der mangler denne hjælp og omsorg. Det er den bedste vej til at hjælpe udsatte børn til et godt voksenliv. Når vi overlader et barn til en plejefamilie, skal vi dog være sikre på, at barnet bliver mødt med tryghed og åbne arme af en familie med de rette kompetencer. Det er vigtigt, at vi kigger nærmere på, hvordan hjælpen til disse børn og plejefamilier bliver bedre.”

Jeg hæfter mig ved, at socialministeren fremhæver, at de mange dygtige plejefamilier både deler ud af varme og faglighed – og at hun på den måde anerkender, at det ikke er nok med varme og gode viljer.

Plejefamilier er ikke altid løsningen
Det glæder mig også, at socialministeren vil kigge nærmere på, hvordan hjælpen til disse børn og plejefamilier bliver bedre, og også her vil vi socialpædagoger gerne spille ind.

Vi mener, at familieplejerne bør tilknyttes et ressourcecenter som f.eks. en døgninstitution, hvor den faglige ekspertise hos familieplejekonsulenter og andre socialpædagoger kan understøtte familieplejerne med faglig viden, sparring og supervision – sådan som det f.eks. sker på Bakkevej i Hedensted.

Jeg ser dog også en enkelt knast i det, Mai Mercado skriver om familieplejerne. Når hun skriver, at en plejefamilie er den bedste vej til at hjælpe udsatte børn og unge til et godt voksenliv, er jeg ikke enig.

Jo, for mange udsatte børn er det, men langt fra for alle. Og det er vigtigt, at der fortsat er specialiserede tilbud til børn og unge, der ikke kan profitere af at være en i plejefamilie.

Men jeg vil gerne kvittere for, at Mai Mercado er lydhør – og for at hun sætter fokus på dette meget vigtige emne: Hvordan vi kan skabe bedre rammer for nogle af samfundets allermest udsatte, nemlig de børn, der er af den ene eller den anden grund ikke kan bo hos deres far eller mor. De børn, som samfundet må tage vare på.

Forrige artikel Ny debat om mistrivsel blandt anbragte børn og unge Ny debat om mistrivsel blandt anbragte børn og unge Næste artikel Psykiatrifonden: Vi har en handlingsplan mod børn og unges mistrivsel klar Psykiatrifonden: Vi har en handlingsplan mod børn og unges mistrivsel klar