Socialpædagogerne: Lovgivning skal løfte socialtilsynets kvalitet

DEBAT: Socialtilsynet er ikke stærkere end den lovgivning, det hviler på. Derfor skal vi sikre et solidt fundament, der kan skabe mere kvalitet på landets tilbud, skriver Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne.

Af Benny Andersen
Formand for Socialpædagogerne

Lad mig starte med at slå fast: Socialtilsynsreformen fra 2014 har givet et kvalitetsløft af det sociale område.

Med reformen er vi nået langt med målsætningen om et mere professionelt og uafhængigt tilsyn. Frem for at have forskellige og mere eller mindre tilfældige tilsyn i de 98 kommuner har vi i dag fem regionale socialtilsyn, som holder opsyn med både offentlige og private sociale tilbud som opholdssteder, botilbud og familieplejere.

Socialpædagogerne har også gennem årene arbejdet for at få socialtilsynene til at fungere endnu bedre. Det har blandt andet ført til en revidering af kvalitetsmodellen i 2017 med øget fokus på borgerens sundhed og trivsel og en revidering af whistleblowerordningen. Og så er det blevet gennemført, at det i dag er Socialtilsynets opgave at føre tilsyn med opholdssteder for uledsagede mindreårige.

Behov for større ensartethed og systematik
Den nye evaluering af socialtilsynet viser da også, at mange af intentionerne med reformen er indfriet.

Blandt andet har de fleste tilbud haft mindst ét årligt tilsynsbesøg. Vores medlemmer på socialpædagogiske opholdssteder fortæller, at de har et godt samarbejde med tilsynene, og at besøgene bidrager til udvikling og læring.

Evalueringen peger dog også på et behov for større ensartethed og systematik blandt de fem socialtilsyn. Samtidig har vi set for mange sager om bo- og opholdssteder, hvor der var problemer med fagligheden, og sager, hvor en række virksomhedsejere, som vi betaler for at passe på vores svageste, spekulerer i, hvordan de kan tjene flest mulige penge frem for at give den bedst mulige hjælp og støtte.

Det kalder på politisk handling.

Derfor er jeg også rigtig glad for, at børne- og socialminister Mai Mercado nu klart siger, at der skal strammes op, og at socialtilsynet skal styrkes. Det er godt, at hun vil skabe transparens om opholdsstedernes økonomi, kompetencer og medarbejdernes uddannelsesbaggrund. Det er et vigtigt skridt på vejen. Men det er desværre ikke nok til at komme helt i mål.

Stærkere lovgivning giver stærkere socialtilsyn
Socialtilsynet er ikke stærkere end den lovgivning, det hviler på. Og her har vi en opgave i at sikre et solidt fundament, der kan skabe mere kvalitet på landets tilbud.

Der skal stilles langt stærkere krav til personalets faglighed og uddannelse. Det er dét, der sikrer, at børnene får den chance, de fortjener. Derfor må vi have helt præcise krav til uddannelse og personalesammensætning, for at man overhovedet kan blive godkendt som socialpædagogisk opholdssted.

Det må være slut med, at man kan komme direkte ind fra gaden og oprette tilbud og opholdssteder til udsatte borgere. Det er viden, kompetencer og uddannelse, som er afgørende.

Ministeren vil give mulighed for, at Socialtilsynet kan indhente flere oplysninger og derved få større indblik i, hvad regnskaberne dækker over. Transparens omkring de økonomiske forhold er vigtigt. Men der skal også stilles krav til selskabskonstruktionen. Den sammenblanding, hvor man ejer, er leder og samtidig er bestyrelsesformand, går ikke. Og så må vi sikre, at det overskud, der måtte være, går til den sociale opgave, der skal løses – og ikke i ejernes private lommer.

Der findes gode private tilbud, hvor den faglige kvalitet er god, og hvor både borgere og medarbejderes trivsel er høj. De løfter en vigtig opgave for vores samfund. Men problemet er, at der ser ud til at være en udvikling i retning af større koncerner, som går ind på markedet alene med det for øje at lave en god forretning.

Derfor ser vi frem til de politiske drøftelser om socialtilsynene, som børne- og socialminister Mai Mercado nu varmer op under.

Forrige artikel LEV: Blind afbureaukratisering gør ikke socialtilsynet bedre LEV: Blind afbureaukratisering gør ikke socialtilsynet bedre Næste artikel KL og Forhandlingsfællesskabet: Sådan får vi tid til kerneopgaven KL og Forhandlingsfællesskabet: Sådan får vi tid til kerneopgaven