Styrelsesdirektør advarer mod stigende "misbrug" af diagnoser

OVERDIAGNOSTIK: Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, advarer om, at sygdomsdiagnoser i stigende grad bruges i sagsbehandlingen på det sociale område. KORA-professor er enig i kritikken og advarer om, at diagnoser kan fastholde borgere i sygdom. 

Diagnoser bør primært være et lægefagligt redskab og ikke bruges i for stort omfang i sagsbehandlingen på socialområdet.  Det mener Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

”Lægefaglige diagnoser sniger sig i stigende grad over i den socialfaglige sagsbehandling. For at kunne få en ydelse efter sociallovgivningen, så bliver der et stigende krav om, at diagnosticerede har bestemte diagnoser,” sagde Søren Brostrøm forleden til Altingets konference om overbehandling og overdiagnostik på sundhedsområdet.

Ordene faldt, efter han i et oplæg havde skitseret en række af de årsager, han ser i selve sundhedssystemet til, at man på nogle sygdomsområder har alvorlige problemer med overdiagnostik og overbehandling. 

Login