V: Astrid Krags forslag om pårørendekonsulenter er salt i såret

DEBAT: Socialministerens forslag om såkaldte pårørendekonsulenter kommer ikke til at gøre en nævneværdig forskel i forhold til de monumentale udfordringer, der er på socialområdet, skriver Karina Rohrberg Jessen.

Af Karina Rohrberg Jessen (V)
Medlem af Borgerrepræsentationen og socialordfører i København

I sidste uge lancerede Social- og Indenrigsminister Astrid Krag et tiltag om øget støtte til pårørende til børn med handicap. 

Forslaget indeholder både støtte til søskende og ansættelse af såkaldte pårørendekonsulenter, der skal hjælpe forældrene. Forslaget er en del af de igangværende forhandlinger om reserven på socialområdet, der er afløseren af de tidligere satspuljemidler. 

Problemet er bare, at ministerens forslag ikke nødvendigvis kommer til at gøre en nævneværdig forskel i forhold til de monumentale udfordringer, der er på socialområdet. I hvert fald ikke, hvis de står alene.

Den store udfordring for forældre til børn med handicap er, at de ikke får den hjælp, som serviceloven foreskriver, i tide. Og den problemstilling løses ikke af flere kommunale kontaktpunkter, end forældrene allerede har. 

Jeg håber derfor, at ministerens tiltag er ment som et startskud på en større løsning af et grundlæggende strukturelt problem på et stærkt underprioriteret område som handicapområdet.

Salt i såret
Jeg har i årevis været vidne til, hvordan familier til børn med handicap går i opløsning, mens de kæmper for at få den rette hjælp i tide. 

Men faktum er, at økonomi ofte står over loven, og behovet for støtte ender derfor i lange sagsbehandlingsforløb, som ofte afsluttes med en tur omkring Ankestyrelsen.

Imens reduceres familiens samlede livskvalitet markant. Ellers velfungerende og veluddannede forældre glider længere og længere væk fra arbejdsmarkedet og ellers raske og trygge søskendebørn ender i mistrivsel, når der ikke støttes op om deres behov.

Udfordringerne er altså så omfattende, at ordet pårørendekonsulent kommer til at klinge hult.

I Venstre i København er vi ikke i tvivl om, at de pårørende er samfundets absolut stærkeste ressource. Og de har naturligvis behov for både vejledning, sparring og forståelse for deres situation. 

Men uden de større og afgørende bevillinger til handicapområdet, vil en pårørendekonsulent kun være som at gnide salt i såret, og de vil formodentlig blot få samme funktion som sagsbehandlerne egentlig burde have allerede i dag (ref. servicelovens § 11). Desværre har sagsbehandlerne langt fra denne funktion i dag.

Tilliden skal genetableres
I Københavns Kommune skal alle sagsbehandlere i 2021 opkvalificeres til det gode forældresamarbejde. 

Det forløb vil dels tage udgangspunkt i borgernes oplevelse af samarbejdet med systemet og dels fokusere på, hvordan sagsbehandlerens inddragelse og kommunikation og selve sagsgangen kan forbedres til fordel for borgerne.

Målsætningen er at genetablere forældrenes tillid til systemet – og systemets tillid til forældrene.

Men den gode dialog og det tillidsfulde samarbejde batter først, når der er økonomisk mulighed for at iværksætte kompetente støtteforanstaltninger - i tide. 

Og det initiativ venter vi stadig på fra regeringen

Forrige artikel Kira West: Det er hverken dyrt eller svært at løfte de mest udsattes sundhed Kira West: Det er hverken dyrt eller svært at løfte de mest udsattes sundhed Næste artikel Ulrik Wilbek: Sådan vil vi rette op på borgernes retssikkerhed Ulrik Wilbek: Sådan vil vi rette op på borgernes retssikkerhed