Vibe Klarups coronadagbog uge 4: "Der er et besynderligt fænomen i gang lige nu, som det kunne være rart at få klarhed over"

JOURNAL: Vibe Klarup er som formand for Rådet for Socialt Udsatte helt tæt på coronavirussens indflydelse på livet for landets socialt udsatte. Læs hendes dagbog om socialområdets bekymringer og løsninger på coronakrisen hver dag på Altinget Social.

Mandag 6. april klokken 10.31:
Regeringen har nu endelig suspenderet 225-timersreglen. Det er jeg meget tilfreds med. Det er godt, at de har lyttet, og at der nu sker noget.

Der er et besynderligt fænomen i gang lige nu, som det kunne være rart at få klarhed over. Lægerne melder om meget få indlæggelser af hjertepatienter. Akutmodtagelserne på sygehusene er affolkede. Herbergerne oplever nogen steder meget lille søgning. Og psykiatrien melder også om tomme pladser. Hvad er den bagvedliggende årsag, og hvad betyder det? Skal vi forvente en forværring af den mentale og fysiske sundhed, når vi på et tidspunkt åbner samfundet igen? Det er den undren, jeg sidder med.

Det gør det også sværere at udpege, hvad der er centralt at åbne for først. På socialområdet vil der være folk, der lider rent mentalt på grund af isolationen. Men vi kan også se, at det måske er den målgruppe, der bliver åbnet for til sidst. Det synes jeg, statsministerens udtalelser i 21 Søndag på DR bar præg af.

Login