Følg B 49 Nedsættelse af udsatteråd i alle kommuner
(Social- og Indenrigsministeriet)

29/11
2019

Lovforslag: B 49 (Social- og Indenrigsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af udsatteråd i alle kommuner.

Læs mere