Følg B 49 Nedsættelse af udsatteråd i alle kommuner
(Social- og Indenrigsministeriet)


Fremsat af: Torsten Gejl (Gruppeformand, politisk ordfører, MF, Alternativet), Susanne Zimmer (MF, Frie Grønne, tidl. MF, Alternativet)
Ministerområde: Social- og Indenrigsministeriet
Status: 1. behandling
4/2
2020
1. BEHANDLING

Salen: Nedsættelse af udsatteråd i alle kommuner

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af udsatteråd i alle kommuner (B 49).

29/11
2019
FREMSAT

Lovforslag: B 49 (Social- og Indenrigsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af udsatteråd i alle kommuner.