Følg B 106 Straffeattester ved ansættelse af personale i pleje- og omsorgssektoren
(Social- og Indenrigsministeriet)

25/6
2020

Salen: Straffeattester ved ansættelse af personale i pleje- og omsorgssektoren (2. og sidste beh.)

2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om straffeattester ved ansættelse af personale i pleje- og omsorgssektoren (B 106).

Læs mere
20/5
2020
15/5
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om straffeattester ved ansættelse af personale i pleje- og omsorgssektoren (B 106).

Læs mere
26/2
2020

Lovforslag: B 106 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om straffeattester ved ansættelse af personale i pleje- og omsorgssektoren.

Læs mere