Følg L 135 Lov om arbejdsløshedsforsikring m
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Ane Halsboe-Jørgensen (Uddannelses- og forskningsminister, MF (S))
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: Fremsat
19/1
2021

Salen: Lov om arbejdsløshedsforsikring med videre med videre

Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring med videre, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (L 135).

19/1
2021
2. BEHANDLING

Salen: Lov om arbejdsløshedsforsikring med videre med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring med videre, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (L 135).

12/1
2021
FREMSAT

Lovforslag: L 135 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. (Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19).