Følg L 14 Lov om Det Centrale Personregister
(Social- og Indenrigsministeriet)


Fremsat af: Astrid Krag (Social- og indenrigsminister (S), MF (S))
Ministerområde: Social- og Indenrigsministeriet
Status: 1. behandling
3/12
2020
3. BEHANDLING

Salen: Lov om Det Centrale Personregister

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (L 14).

1/12
2020
2. BEHANDLING

Salen: Lov om Det Centrale Personregister

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (L 14).

30/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om Det Centrale Personregister

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (L 14).

7/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 14 (Social- og Indenrigsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af personnummer til færinger, udlevering af oplysninger om til- og fraflytning til almene boligorganisationer m.v., ændring af reglerne for behandling af sager om bopælsregistrering af børn m.v.).