August 2018

Mandag 13. august

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Forbedringer i psykiatrien fra patientforeningernes perspektiv

  På dagens møde i Altingets psykiatrinetværk deltager Knud Kristensen, landsformand i SIND. 

KL. 9:00
 • Altinget netværk :Fra praktiker til politiker - besøg fra Psykiatri-Listen

  Til dette møde får vi besøg af Mikkel Rune Vossen Rasmussen, der er speciallæge i psykiatri i Risskov, og i efteråret blev valgt ind i Region Midtjylland for Psykiatri-Listen.

Tirsdag 21. august

 • Altinget netværk: Børn og unge-døgnet 2018

  Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm.

Mandag 27. august

KL. 9:30
 • CareNet-Temadag: Sundhedsplejen under forandring

  CareNet holder temadag om, hvordan og på hvilke områder man som organisation bør tænke nyt, når sundhedsplejen er under forandring.

Tirsdag 28. august

KL. 13:00
 • Konference: Bekæmpelse af psykisk vold

  For at bekæmpe psykisk vold skal vi nedbryde tabuet om volden og være bedre til at spotte den. Derfor holder holder Lev Uden Vold en konference om bekæmpelsen af psykisk vold. 

Torsdag 30. august

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Gråt guld på arbejdsmarkedet?

  På dagens møde i senior-netværket deltager Lisbeth Pedersen, forskningschef for beskæftigelse, uddannelse og inklusion hos SFI. 

September 2018

Mandag 3. september

KL. 9:30
 • Netværksmøde: Multiple funktionsnedsættelser

  Det faglige netværk om mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog holder sit næste møde hos Socialstyrelsen 3. september.

KL. 12:00
 • Pulje: Indsatser til inklusion og fastholdelse på diabetesområdet

  Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner, regioner og almen praksis til at søge om midler til projekter, der har til formål at inkludere og fastholde særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb. 

Tirsdag 4. september

KL. 9:00
 • Konference: Nordisk Siddesymposium 2018

  I starten af september 2018 afholder Socialstyrelsen sammen med dens nordiske samarbejdspartnere workshops og konference i København om siddestillinger for mennesker med funktionsnedsættelser.

Torsdag 6. september

KL. 9:00
 • Konference: ADHD i bevægelse

  ADHD-foreningen afholder konference med fokus på børn med ADHD i alderen 0-18 år. 

Onsdag 12. september

KL. 9:00
 • Konference: Tidlig indsats - hvad virker?

  Man taler meget om tidlige indsatser for småbørn men hvad ved vi egentlig om tidlig indsats og hvad der virker? 

Oktober 2018

Mandag 1. oktober

 • Altinget netværk: Altingets årlige psykiatridøgn

  Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. 

November 2018

Fredag 9. november

KL. 9:30
 • Altinget netværk: Forebyggende aktivering

  I udsatte boligområder synes barriererne for adgangen til fritidstilbud højere for børn og unge, og de rammes derfor i oftere grad af både social og sundhedsmæssig ulighed.

December 2018

Mandag 3. december

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Oxford professor om engelske erfaringer med at forbedre adgang til terapi

  På dagens møde i Altingets psykiatrinetværk deltager David M. Clark, professor og bestyrelsesmedlem ved Institut for Psykologi på University of Oxford. 

Januar 2019

Onsdag 16. januar

KL. 9:30
 • Altinget netværk: Møde med MF'erne i integrationsnetværket

  Møde i Altingets integrationsnetværk.

KL. 15:00
 • Altinget netværk: Eksklusion og marginalisering

  Kom til møde i Altingets Børne- og ungepolitiske netværk, hvor dagens gæst er Ph.d. og selvstændig konsulent, Gro Emmertsen Lund. 

Marts 2019

Tirsdag 5. marts

KL. 9:30
 • Altinget netværk: Hvem har ansvaret for sårbare børn?

  Vi inviterer til dagens møde et panel bestående af udvalgte børn og unge-ordførere til debat.