Januar 2020

Onsdag 22. januar

KL. 10:00
 • Samråd: Tegn på psykisk sygdom hos børn og unge i opvæksten

  Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om tegn på psykisk sygdom hos børn og unge i opvæksten.

KL. 11:30
 • Samråd: Udenlandske arbejdstagere der kommer til Danmark under beløbsordningen

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i åbent samråd om udenlandske arbejdstagere, der kommer til Danmark under beløbsordningen.

Torsdag 23. januar

KL. 9:00
 • Temadag: Underviseres relationskompetencer

  Forum100% inviterer til temadag, hvor underviseres relationskompetence er i fokus.

KL. 9:00
 • Konference: Fake news og online had

  Aarhus Universitet afholder konferencen Research on Political Hostility og sætter fokus på fake news og online had. Chef i Facebook Martin Ruby deltager.

KL. 9:30
 • Konference: Frivillighedens vidensdøgn 2020

  Dette års konference stiller skarpt på betydningen for ansatte, frivillige og samarbejdspartnere ved at arbejde i en sektor drevet af formål. 

KL. 10:00
 • Salen: Habile alderssvækkede ældres ret til fravalg af genoplivningsforsøg (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om habile alderssvækkede ældres ret til fravalg af genoplivningsforsøg (B 53).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om dansk indfødsret med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om udenrigstjenesten (L 83).

KL. 13:00
 • Deputation: Bedre Balance besøger Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

  Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg får besøg af Bedre Balance vedrørende materiale vedrørende det kommunale udligningssystem.

KL. 14:30
 • Samråd: Kommunernes brug af resultatlønnede konsulenter på handicapområdet

  Folketingets udvalg har kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i åbent samråd om kommunernes brug af resultatlønnede konsulenter på handicapområdet.

KL. 14:30
 • Debat: Ulighed i Danmark

  I forbindelse med udgivelsen af rapporten "ulighed i Danmark" inviterer Mellemfolkeligt Samvirke til et debatarrangement i Tingbjerg, der både giver taletid til politikere og de mennesker, der rammes hårdest af uligheden. 

Fredag 24. januar

KL. 10:00
 • Konference: Udvikling af velfærden i Folketinget og kommunerne

  KL og Folketingets Social- og Indenrigsudvalg afholder fælles arrangement om udviklingen af velfærdssamfundet, og hvordan den politiske opgaveløsning i kommuner og i Folketinget spiller sammen på tværs af politiske områder.

Lørdag 25. januar

 • Jubilæum: Altinget fylder 20 år

  Altinget fylder 20 år.

Søndag 26. januar

KL. 15:00
 • Kongres: Attraktive arbejdspladser til alle HK'ere

  HK Kommunal inviterer til kongres på Hotel Nyborg Strand. Temaet for kongressen er, at HK'ere i alle livsfaser skal sikres attraktive arbejdspladser.

Mandag 27. januar

KL. 10:00
 • Topmøde: Klima- og miljøpolitisk fremtid

  Dansk Miljøteknologi inviterer til klima- og miljøpolitisk topmøde, hvor den grønne omstilling i teknologien er i fokus.

Tirsdag 28. januar

KL. 8:00
 • Morgenmøde: Mandag Morgen søger input fra læserne

  I de kommende måneder afholder det politiske magasin Mandag Morgen en række redaktionsmøder, hvor læserne kan være med til at forme og inspirere mediets produktioner. 

KL. 16:00
 • Konference: Sjældne-dagen 2020

  Sjældne Diagnoser inviterer til Sjældne-dagen i 2020. Dagen vil blive markeret i Høje Taastrup, mens den nationale hovedbegivenhed foregår i Aarhus.

Onsdag 29. januar

KL. 11:30
 • 3F-konference: Grøn omstilling og arbejdsstyrken

  3F holder konference om, hvordan den grønne omstilling kan blive en gevinst for hele landet. Både ministre, partiledere, erhvervsledere og tænketanke deltager.

Torsdag 30. januar

 • KL's Topmøde: Børn & Unge

  KL inviterer alle med ansvar for og interesse i 0-18-årsområdet til Børn & Unge Topmøde.

KL. 10:15
 • Samråd: Unge menneskers affyring af fyrværkeri imod forbipasserende og redningsfolk mellem jul og nytår

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) i åbent samråd om, hvordan regeringen forholder sig til, at unge mennesker angiveligt forsætligt affyrede fyrværkeri imod henholdsvis tilfældigt forbipasserende og redningsfolk i tjeneste i perioden mellem jul og nytår.

KL. 13:00
 • Samråd: Nedbringelse af ventetider i Familieretshuset

  Folketingets udvalg har kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i åbent samråd om nedbringelse af ventetider i Familieretshuset.