Januar 2019

Tirsdag 22. januar

KL. 9:30
 • Konference: Nøglen til et borgernært sundhedsvæsen

  Overlæger, kommunaldirektører, forskere, politikere og direktører holder oplæg pg debatterer på konferencen, der vil stille spørgsmål til og måske give svar på, hvordan det nære sundhedsvæsen bliver sammenhængende,  kompetencerigt og modstandsdygtigt.

KL. 13:00
 • Salen: Minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver (B 49).

KL. 13:00
 • Salen: Inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN´s børnekonvention i dansk ret (B 45).

KL. 13:00
 • Salen: Ændring af straffeloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (L 139).

Onsdag 23. januar

KL. 10:15
 • Temadag: Det nære sundhedsvæsen

  Danske Regioner afholder i samarbjede med Aarhus Universitet temadag om forskningens betydning i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

KL. 12:30
 • Deputation: 3F, Landsforeningen for Fleksjobbere og FOA besøger Beskæftigelsesudvalget

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg får besøg af 3F, Landsforeningen for Fleksjobbere og FOA vedrørende reglerne for fleksjob og udfordringer med at fastsætte arbejdsintensitet. Bilag omdeles senere.

KL. 13:00
 • Debat: Hvordan sikrer vi lige livschancer?

  Til arrangementet Småbørnsløftet skal der diskuteres, hvordan vi styrker børns adgang til skole og uddannelse. VIVE og Mødrehjælpen vil deltage i debatterne. 

KL. 17:00
 • Fyraftensmøde: Debat om pensionsalder

  Kom til fyraftensmøde på Arbejdermuseet, hvor politikere, repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og eksperter vil debattere pensionsalder. 

Torsdag 24. januar

KL. 10:00
 • Salen: Ændring af straffeloven (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven (L 94).

KL. 10:00
 • Salen: Udlændingeloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (L 140).

KL. 12:30
 • Seminar: FN's verdensmål og kommunernes opgaver

  Seminaret sætter fokus på kommunernes byggeri, anlæg og faciliteter i forhold til verdensmålene. 

Fredag 25. januar

KL. 13:00
 • Høring: Den nedsatte integrationsydelse

  Den nedsatte integrationsydelse medfører, at SF afholder offentlig høring.

Tirsdag 29. januar

KL. 14:30
 • Samråd: Privat bostedskæde

  Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har kaldt børne- og socialminister Mai Mercado (K) i åbent samråd om privat den private bostedskæde Habitus.

Onsdag 30. januar

KL. 9:30
 • Høring: Seksuel vold i krig og væbnet konflikt

  Folketingets Udenrigsudvalg afholder i samarbejde med Folketingets Tværpolitiske Netværk for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder en åben høring om seksuel vold i krig og væbnet konflikt. 

KL. 12:00
 • International konference: Kønsidentitet i sundhedsvæsenet

  Sundhedstyrelsen afholder international konference om, hvordan variationer i kønskarakteristika påvirker den enkelte, pårørende, og hvordan dette mødes i sundhedsvæsenet. 

Torsdag 31. januar

KL. 8:00
 • Konference: Børn og unge

  KL afholder Børn og Unge Topmøde med fokus på social mobilitet. Der er deltagelse af blandt andre undervisningsminister Merete Riisager (LA).

KL. 14:00
 • Gå-hjem-møde: Arbejdsbetinget eksem

  Arbejdsbetinget eksem rammer ofte mennesker tidligt i deres karriere, og derfor er det vigtigt, at arbejdspladser har fokus på, hvad de kan gøre for at forebygge arbejdsbetingede hudlidelser. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø holder gå-hjem-møde om forebyggelse af arbejdsbetinget eksem 31. januar. 

Februar 2019

Fredag 1. februar

KL. 8:30
 • Åben høring: Hvad sker der med socialpolitikken efter satspuljen?

  Danske Handicaporganisationer inviterer til åben høring om, hvad det betyder for socialpolitikken, at satspuljeforliget er opsagt. Socialminister Mai Mercado (K) holder oplæg.

Tirsdag 5. februar

KL. 10:30
 • Møde: Rusmiddelbehandling til unge

  Socialstyrelsen afholder møde om MOVE-metoden, der bliver brugt i rusmiddelbehandlingen.

Onsdag 6. februar

KL. 13:00
 • Projektbørs: Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på AAU

  Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet søger samarbejdspartnere i forbindelse med forårets projektarbejde på tre af instituttets uddannelser.