Februar 2018

Onsdag 21. februar

KL. 10:45
 • Beskæftigelsesudvalget modtager deputationer

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg får besøg af 3F Esbjerg Transport og Rasmus Malver.

KL. 13:00
 • Salen: Udlændingeloven og integrationsloven (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (L 140) og forslag til lov om ændring af udlændingeloven (L 145).

Torsdag 22. februar

KL. 16:00
 • Samråd: Afbureaukratisering i ældreplejen

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt ældreminister Thyra Frank (LA) i åbent samråd om afbureaukratisering i ældreplejen.

KL. 17:00
 • Demonstration: Fagforeninger demonstrerer mod KL

  En række københavnske fagforeninger kalder til demonstration, da de mener, at KL forhaler overenskomstforhandlingerne.

Fredag 23. februar

KL. 9:15
 • Samråd: Kontanthjælpsloft og integrationsydelse

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i åbent samråd om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsens betydning for arbejdsløsheden i Danmark.

KL. 10:00
 • Salen: Voksenattester til personale, der arbejder med mennesker, som har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om voksenattester til personale, der arbejder med mennesker, som har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (B 61).

Mandag 26. februar

KL. 9:00
 • Konference: Forebyggelse af tvang

  Psykiatrien i alle regioner og Danske Regioner inviterer til statuskonference og fagkonference om forebyggelse af tvang i Danmark.

KL. 10:00
 • Temadag: Tobaks- og alkoholforebyggelse i kommunerne

  Formålet med temadagen er at få inspiration til og dele erfaringer om kampagner og materialer, der kan synliggøre og understøtte det kommunale tobaks- og alkoholarbejde.

Tirsdag 27. februar

KL. 15:00
 • Samråd: Proformaægteskaber

  Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) om en kontrolindsats mod proformaægteskaber.

Onsdag 28. februar

KL. 14:00
 • Samråd: Voldsramte kvinder, der afvises på krisecentre på grund af pladsmangel

  Folketingets Ligestillingsudvalg har kaldt børne- og socialminister Mai Mercado (K) i åbent samråd om, at voldsramte kvinder afvises på landets krisecentre på grund af pladsmangel.

KL. 17:00
 • Konference: Fusioner i det offentlige

  Ved arrangementet sættes der fokus på fusioner af statslige organisationer med inddragelse af to cases fra den virkelige verden.

Marts 2018

Torsdag 1. marts

KL. 10:00
 • Temadag: Tobaks- og alkoholforebyggelse i kommunerne

  Formålet med temadagen er at få inspiration til og dele erfaringer om kampagner og materialer, der kan synliggøre og understøtte det kommunale tobaks- og alkoholarbejde.

KL. 16:00
 • Debatmøde: Menneskerettigheder i modvind?

  Magasinet Europa inviterer til debatarrangement om menneskerettigheder.

Fredag 2. marts

KL. 9:00
 • Konference: Privat- og familielivet for LGBTI personer

  LGBTI personers familieliv sættes på dagsordenen ved en konference arrangeret af Regeringen, Folketinget og Europarådets Parlamentariske Forsamling. Minister for ligestilling byder velkommen. 

Tirsdag 6. marts

KL. 8:15
 • Danmarks Læringsfestival: Digital dannelse

  Den 7. og 8. marts afholdes Danmarks Læringsfestival 2018 - denne gang over temaet ”Dannelse i en digital verden”.

KL. 9:00
 • Konference på DPU: Opdragelsesansvar?

  I anledningen af at børne- og socialminister Mai Mercado (K) snart lancerer initiativet ’Opdragelsesdebatten’ inviterer DPU, Aarhus Universitet til konference om opdragelse, hvor ministeren deltager. 

Onsdag 7. marts

KL. 9:30
 • Konference: Er ulven kommet til sundhedsvæsenet?

  Overbelastet sundhedspersonale og dyrere behandlinger kræver prioritering i sundhedsvæsenet. Derfor afholder Dansk selskab for medicinsk prioritering dagskonference.

Torsdag 8. marts

KL. 9:15
 • Kommunalpolitisk topmøde 2018

  KL afholder kommunalpolitisk topmøde 2018 med særligt fokus på sundhed, vækst, beskæftigelse og fremtidens velfærd.

Onsdag 14. marts

KL. 9:00
 • Konference: En røgfri generation

  Regeringen har en vision om en røgfri generation i 2030. På dagens konference vil netop den målsætning blive sat til diskussion.

KL. 9:00
 • Dialogmøde: Forebyggelse og adfærdsændring med digitale løsninger

  Odense Kommune, CoLab Odense, Erhvervsakademi Lillebælt og Welfare Tech inviterer kommuner, sygehuse, vidensinstitutioner, virksomheder og interesseorganisationer til dialogmøde om digitale løsninger, der skal fremme sundhed og forebyggelse.