September 2018

Mandag 24. september

KL. 10:00
 • Social- Indenrigs- og Børneudvalget besøger Grønland

  Folketingets Social- Indenrigs- og Børneudvalg tager til Grønland for at få viden om sociale indsats.

Onsdag 26. september

KL. 8:00
 • Konference: National konference om frivillighed

  Samspillet mellem det frivillige engangement og kommuner/regioner er i fokus på årets nationale konference om frivillighed.

Torsdag 27. september

KL. 9:00
 • Konference: Dagtilbud af høj kvalitet

  Socialstyrelsens konference 27. september forsøger at give svar på, hvordan der bedst skabes høj kvalitet i landets dagtilbud.

KL. 14:00
 • Konference: Ledelse i et mangfoldigt perspektiv

  ISS inviterer til konference omkring ledelse og mangfoldighed, og uddeler i den forbindelse også ISS Diversity Prize. 

Fredag 28. september

KL. 8:00
 • Frivillig Fredag: Her er vi seje sammen

  Frivillig Fredag, der er Danmarks nationale frivillighedsdag sætter fokus på frivillighed i foreninger, kommuner og virksomheder.

Lørdag 29. september

KL. 12:00
 • Psykiatritopmøde 2018

  PsykiatriNetværket inviterer til det tiende Psykiatritopmøde lørdag den 29. september, hvor der stilles skarpt på forskellige forhold vedrørende psykisk sårbarhed og psykiatrien.

Oktober 2018

Mandag 1. oktober

 • Altinget netværk: Altingets årlige psykiatridøgn

  Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. 

KL. 8:30
 • Konference: Internetdagen 2018

  Internetdagen er et forum, hvor de vigtigste problemstillinger vedrørende internettet sættes under debat. Konferencen arrangeres af  Erhvervsstyrelsen og Dansk Internet Forum (DIFO) i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, FN-Forbundet, Institut for Menneskerettigheder, C-Cure, IT-Branchen, IT-Universitetet og Rettighedsalliancen.

KL. 15:00
 • Reception: Farvel til Karen Hækkerup i Landbrug & Fødevarer

  Formanden for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild inviterer til afskedsreception for adm. direkter, forhenværende minister Karen Hækkerup, der forlader landbrugets talerør efter fire år i spidsen.

Tirsdag 2. oktober

KL. 9:30
 • Konference om IT til inklusion i folkeskolen

  Socialt Udviklingscenter inviterer til konference "Inkludigi" om IT til inklusion i folkeskolen.

KL. 11:00
 • Begravelse: Fhv. direktør for Danske Spil, H.C. Madsen (67)

  Den mangeårige direktør for Dansk Tipstjeneste/Danske Spil, Hans Christian Korsgård Madsen, er død, kun 67 år gammel og begraves fra sin lokale kirke. 

KL. 12:00
 • Folketinget åbner

  Folketingsåret skydes traditionen tro i gang den første tirsdag i oktober.

Torsdag 4. oktober

KL. 15:30
 • Reception: Ny direktør for Forbrugerrådet Tænk

  Forbrugerrådet Tænks nye direktør Anette Christoffersen præsenteres ved en reception.

   

Søndag 7. oktober

KL. 9:00
 • Borgernes Europa Topmøde m. Connie Hedegaard og spidskandidaterne til EP-valg

  Tænketanken Europa og FIC inviterer til Borgernes Europatopmøde. Blandt deltagerne er Danmarks tidligere EU-kommisær Connie Hedegaard og partiernes spidskandidater til europaparlamentsvalget. 

Tirsdag 9. oktober

KL. 8:30
 • International Konference: The power of belonging 2018

  Skoleinstitutioner afholder international konference om fællesskabets kraft.

Torsdag 25. oktober

KL. 9:00
 • Neurodagen 2018

  Socialstyrelsen og COK afholder igen Neurodagen med fokus på hjernen og neurologiske lidelser.

Lørdag 27. oktober

KL. 10:00
 • Temadag: Frivillighed og nye ressourcer

  Hvad ejer vores organisationer og foreninger af værdi, hvis vi ser bort fra det, der ligger i pengekassen? Og hvordan kan vi blive bedre til at få øje på ressourcer, vi ikke har brugt før, eller måske slet ikke har tænkt på som en ressource?

Tirsdag 30. oktober

KL. 9:30
 • Temadag (Vejle): Social stofmisbrugsbehandling

  Socialstyrelsen arrangerer to temadage, hvor der orienteres om foreløbige resultater og centrale temaer angående implementeringen af de nationale retningslinjer for stofmisbrugsbehandling i en række kommuner. 

November 2018

Torsdag 1. november

KL. 9:15
 • Temadag (København): Social stofmisbrugsbehandling

  Socialstyrelsen arrangerer to temadage, hvor der orienteres om foreløbige resultater og centrale temaer angående implementeringen af de nationale retningslinjer for stofmisbrugsbehandling i en række kommuner. 

Fredag 9. november

KL. 9:30
 • Altinget netværk: Forebyggende aktivering

  I udsatte boligområder synes barriererne for adgangen til fritidstilbud højere for børn og unge, og de rammes derfor i oftere grad af både social og sundhedsmæssig ulighed.