April 2018

Tirsdag 24. april

KL. 14:30
 • Gå-hjem-møde: Udfordringer og løsninger for skolebørn med sygdom

  Danske Patienter inviterer til gå-hjem-møde om projektet Skole for mig. Her præsenteres den nyeste viden og de redskaber, projektet har udviklet.

KL. 17:00
 • Gå-hjem-møde: Er offentligt ansatte de egentlige magthavere?

  Cepos afholder et gå-hjem-møde om Jørgen Dichs analyser.

Onsdag 25. april

KL. 9:00
 • Konference: Borgerperspektiver og handicap 2018

  Handicapkonference 2018 sætter fokus på borgerperspektiver i forbindelse med sociale forståelser af handicap.

KL. 10:00
 • Ekstraordinær Kongres i FOA: Valg af ny forbundsformand

  Kampen om FOA-formandsposten afgøres på kongressen, efter at æstformand i FOA og næstformand i LO anmeldte begge deres kandidatur til formandsposten for de godt 180.000 medlemmer af FOA. Kampvalget afgøres på kongressen 25. april 2018.

Torsdag 26. april

KL. 9:00
 • Konference: AD(H)D i 2018

  ADHD-foreningen inviterer til konference, hvor den nyeste viden om AD(H)D vil blive præsenteret. 

Maj 2018

Mandag 7. maj

KL. 13:00
 • Informationsmøde: Investeringspuljer på hjemløseområdet

  Socialstyrelsen inviterer alle kommuner til et gratis informationsmøde i Odense. På mødet kan man høre om to ansøgningspuljer til social investering på hjemløseområdet.

Tirsdag 8. maj

KL. 8:00
 • Ældrepolitisk konference: Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?

  Danske Ældreråd afholder konference om etik, prioriteringer og økonomi i ældrepolitikken – nationalt og lokalt.

Tirsdag 15. maj

KL. 9:00
 • Messe: Health and rehab Scandinavia

  Health and Rehab Scandinavia er en fagmesse for interessenter inden for hjælpemidler, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr.

Torsdag 17. maj

KL. 10:00
 • KL: Social- og Sundhedspolitisk Forum

  På årets to dage lange Social- og Sundhedspolitiske Forum stilles der skarpt på nogle af de temaer, som vil præge dagsordenen på social- og sundhedsområdet i den nye valgperiode. 

Fredag 25. maj

KL. 9:30
 • Altinget netværk: En sammenhængende indsats

  Årets første møde i Altingets Børn og unge-netværk 2018. 

Søndag 27. maj

KL. 13:00
 • Nordisk international konference om implementering og praksis

  En række aktører afholder i samarbejde en nordisk international konference med fokus på implementering og praksis. Her vil forskere og praktikere fra privat og offentligt regi på social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedsområdet mødes om oplæg og vidensdeling. 

Juni 2018

Mandag 4. juni

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Tidlig indsats - livslang effekt

  Til dagens netværksmøde vil der være mulighed for at møde en repræsentant for Socialstyrelsen, der fortæller om arbejdet med at udvikle den tidlige forebyggende indsats. 

Onsdag 6. juni

KL. 8:30
 • Konference: Fælles om en bedre barndom

  Socialstyrelsen og en række kommuner stiller skarp på, hvordan myndigheder kan virkeliggøre en tidligere forebyggende og mere effektiv praksis på børne- og ungeområdet.

August 2018

Mandag 13. august

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Forbedringer i psykiatrien fra patientforeningernes perspektiv

  På dagens møde i Altingets psykiatrinetværk deltager Knud Kristensen, landsformand i SIND. 

KL. 9:00
 • Altinget netværk :Fra praktiker til politiker - besøg fra Psykiatri-Listen

  Til dette møde får vi besøg af Mikkel Rune Vossen Rasmussen, der er speciallæge i psykiatri i Risskov, og i efteråret blev valgt ind i Region Midtjylland for Psykiatri-Listen.

Tirsdag 21. august

 • Altinget netværk: Børn og unge-døgnet 2018

  Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm.

Torsdag 30. august

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Gråt guld på arbejdsmarkedet?

  På dagens møde i senior-netværket deltager Lisbeth Pedersen, forskningschef for beskæftigelse, uddannelse og inklusion hos SFI. 

September 2018

Tirsdag 4. september

KL. 9:00
 • Konference: Nordisk Siddesymposium 2018

  I starten af september 2018 afholder Socialstyrelsen sammen med dens nordiske samarbejdspartnere workshops og konference i København om siddestillinger for mennesker med funktionsnedsættelser.

Oktober 2018

Mandag 1. oktober

 • Altinget netværk: Altingets årlige psykiatridøgn

  Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. 

November 2018

Fredag 9. november

KL. 9:30
 • Altinget netværk: Forebyggende aktivering

  I udsatte boligområder synes barriererne for adgangen til fritidstilbud højere for børn og unge, og de rammes derfor i oftere grad af både social og sundhedsmæssig ulighed.