Marts 2020

Tirsdag 31. marts

KL. 11:00
 • Salen: Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (3. beh.)

  Eventuelt 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (L 158).

KL. 11:00
 • Salen: Straffeloven (3. beh.)

  Eventuelt 3. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven (L 157).

KL. 11:00
 • Salen: Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (3. beh.)

  Eventuelt 3. behandling af forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (L 153).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (2. beh.)

  2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (L 158).

KL. 10:00
 • Salen: Straffeloven (2. beh.)

  2. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven (L 157).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (2. beh.)

  2. behandling af forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (L 153).

Mandag 30. marts

KL. 13:00
 • Pressemøde: Rigshospitalets nye COVID-afdeling

  Region Hovedstaden inviterer til pressemøde i Nordfløjen på Rigshospitalet.

Fredag 27. marts

KL. 14:00
 • Pressemøde: Coronavirus i Danmark

  Dagligt giver myndighederne en status på situationen med hensyn til coronavirus og covid-19. I dag er blandt andet børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med på mødet.

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden

  Der er indgået aftaler mellem regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter om afvikling af frihed for offentligt ansatte i hjemsendelsesperioden. Derfor indkalder parterne til pressemøde.

Torsdag 26. marts

KL. 10:00
 • Konference: Altinget og Mandag Morgen Summit 2020 (AFLYST)

  Altinget og Mandag Morgen Summit har i år fokus på den store omstilling - herunder grøn omstilling, digital omstilling og velfærdsomstilling.

Tirsdag 24. marts

KL. 11:30
 • Frivilligrådets årsmøde 2020 (AFLYST)

  Frivilligrådet inviterer til årsmøde. Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) deltager.

Mandag 23. marts

KL. 15:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19

  Statsministeriet har indkaldt til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil orientere om den seneste coronaudvikling i Danmark.

KL. 9:00
 • Konference og generalforsamling: Socialrådgivernes arbejdsmiljø (AFLYST)

  Dansk Socialrådgiverforening afholder konference og generalforsamling med temaet 'Arbejdsmiljø, trivsel og forebyggelse af belastning og stress'.

Torsdag 19. marts

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftale om økonomisk hjælpepakke

  Finansminister Nicolai Wammen holder torsdag pressemøde om en aftale om en økonomisk hjælpepakke med alle Folketinget partier.

KL. 10:00
 • Konference: KL holder kommunalpolitisk topmøde (AFLYST)

  KL inviterer til kommunalpolitisk topmøde, der blandt andet sætter fokus på kommunernes arbejde med klimatilpasning. KL's formand Jacob Bundsgaard deltager.

Onsdag 18. marts

KL. 12:00
 • Pressemøde: Initiativer på det økonomiske område

  Finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup holder onsdag pressemøde om nye initiativer på det økonomiske område.

   

Tirsdag 17. marts

KL. 19:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om coronasituationen

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.

KL. 14:00
 • Salen: Lov om sygedagpenge (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (L 135).

KL. 9:00
 • Konference: Udsatte Børn og Unge 2020 (AFLYST)

  KL afholder den årlige konference om Udsatte Børn og Unge 2020. I år er temaet børn og unge i psykisk mistrivsel. 

Mandag 16. marts

KL. 13:00
 • Konference: Afskaf fattigdom (UDSAT)

  Den nyoprettede tænketank for social bæredygtighed, Socius, inviterer til konference, der vil diskutere, hvordan fattigdom i Danmark kan bekæmpes.