Juni 2020

Tirsdag 30. juni

KL. 15:30
 • Deputation: Landsforeningen for børn og unge med høretab besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Landsforeningen for børn og unge med høretab vedrørende finansiering af rehabiliteringsprojekt for børn og unge med høretab.

KL. 14:00
 • Samråd: Besøg og besøgsrestriktioner på plejehjem som følge af covid-19

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om besøg og besøgsrestriktioner på plejehjem som følge af covid-19.

KL. 11:00
 • Samråd: Sagsbehandlingen af indfødsretssager

  Folketingets Indfødsretsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i åbent samråd om sagsbehandlingen af indfødsretssager.

Torsdag 25. juni

KL. 15:30
 • Deputation: Stofskifteforeningen besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Stofskifteforeningen vedrørende forbedring af tilbud til personer med lavt stofskifte.

KL. 13:30
 • Deputation: Jens Erik Mathiesen besøger Social- og Indenrigsudvalget

  Folketingets Udvalg får besøg af Jens Erik Mathiesen vedrørende plejefamiliers vilkår.

KL. 13:15
 • Deputation: Holmegaardshuset besøger Social- og Indenrigsudvalget

  Social- og Indenrigsudvalget får besøg af Holmegaardshuset.

KL. 13:00
 • Deputation: Landsforeningen Spædbarnsdød besøger Social- og Indenrigsudvalget

  Folketingets Udvalg får besøg af Landsforeningen Spædbarnsdød.

KL. 11:30
 • Deputation: Dansk Stalking Center (B 167 Om kriminalisering af og forbedret indsats mod stalking) besøger Retsudvalget

  Folketingets Retsudvalg får besøg af Dansk Stalking Center (B 167 Om kriminalisering af og forbedret indsats mod stalking) emne.

KL. 9:20
 • Salen: At ændre repatrieringsloven (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om at ændre repatrieringsloven (B 176).

KL. 9:20
 • Salen: Lov om social service med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (L 193).

KL. 9:20
 • Salen: Lov om social service (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service (L 197).

KL. 9:20
 • Salen: Kriminallov for Grønland med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (L 192).

KL. 9:20
 • Salen: Lov om lægemidler (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om lægemidler (L 182).

KL. 9:20
 • Salen: Sundhedsloven med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (L 160).

KL. 9:20
 • Salen: Lov om social service (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service (L 173).

KL. 9:00
 • Salen: Lov om aktiv socialpolitik (eventuelt 3. behandling)

  Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
  (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19) (L 202).

KL. 9:00
 • Salen: Lov om arbejdsløshedsforsikring med videre (2. beh.)

  2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring med videre og lov om sygedagpenge (L 203).

KL. 9:00
 • Salen: Lov om aktiv socialpolitik (2. beh.)

  2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
  (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19) (L 202).

Onsdag 24. juni

KL. 15:00
 • Samråd: Opfølgningen på "Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19"

  Folketingets udvalg har kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i åbent samråd om opfølgningen på "aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19".

KL. 13:00
 • Deputation: Mentor Immanuel besøger Grønlandsudvalget

  Folketingets Grønlandsudvalg får besøg af Mentor Immanuel vedrørende tvangsfjernelser af grønlandske børn i Danmark.