Erfaren akademisk konsulent / specialkonsulent til PLO’s sekretariat i Aarhus
Vil du arbejde sammen med de praktiserende læger i Region Midtjylland om at skabe et endnu bedre sundhedsvæsen? Motiveres du af et udfordrende og afvekslende job? Har du politisk tæft, organisatorisk sans og styr på sekretariatsprocesser? Så er et job som konsulent i PLO's regionale kontor i Aarhus måske noget for dig.

Da vores mangeårige konsulent går på pension, søger vi en erfaren AC'er til et team på tre medarbejdere til sekretariatsbetjening af de praktiserende læger i Region Midtjylland. Jobindhold Som konsulent ved PLO-Midtjylland består arbejdsopgaverne i at understøtte PLO-Midtjyllands formand og bestyrelse i det daglige arbejde. Du skal levere sparring, rådgivning og professionel sekretariatsbistand til deres politiske interessevaretagelse i forhold til læger, region, kommuner og centrale parter. Konkret skal du bl.a.
  • skabe gode samarbejdsrelationer til relevante regionale og kommunale aktører.
  • yde rådgivning til praktiserende læger om bl.a. overenskomstforståelse.
  • arbejde med aftaleoplæg, -implementering og -forhandling på sundhedsområdet.
  • udforme dagsordener, skrive referater og notater til brug for arbejdet i PLO-Midtjyllands bestyrelse.
  • udarbejde mødeoplæg til og deltage i interne og eksterne møder med bl.a. PLO-Midtjylland og Region Midtjylland. Særligt i relation til det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
Den rette profil i jobbet Vi søger en erfaren, initiativrig og selvstændig kollega, som både formår at igangsætte og følge ting til dørs, gerne minimum 7-8 års relevant erhvervserfaring. Konkret lægger vi vægt på, at du
  • har relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse med solid erhvervserfaring indenfor politisk interessevaretagelse og sekretariatsbetjening af bestyrelser eller lignende.
  • har indsigt i sundhedsområdet, gerne praksisområdet, og fx. erfaring fra regionalt eller kommunalt niveau eller interesseorganisation.
  • er generalist, klart kommunikerende i skrift og tale og god til at skabe netværk internt i organisationen og udadtil.
Det er vigtigt for os, at du selvstændigt og fleksibelt løser alle store som små opgaver, både fagligt og socialt på kontoret, og at du trives i og bidrager til et godt kollegaskab på en lille arbejdsplads. Vi tilbyder Et afvekslende og udfordrende job (37/uge) på en arbejdsplads med et godt kollegialt miljø. Mødeaktivitet udenfor normal arbejdstid må påregnes, dette kan oftest planlægges i god tid. Løn efter husaftale med udgangspunkt i Statens aftale og god pensionsordning. Herudover 7 ugers optjent ferie, flekstid og gode personaleforhold generelt. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte; Sekretariatschef Jens Skov på 2164 5844 / [email protected] Debbie Denice Thompson på 5190 7436 / [email protected] Lisbeth Trøllund Andersen på 2942 0265 / [email protected] 1. samtale gennemføres d. 20. februar 2023 2. samtale gennemføres d. 27. februar 2023 Samtalerne afholdes i Lægeforeningen Midtjyllands lokaler, Fredens Torv 3B, 8000 Aarhus C. Forventet tiltrædelse 1. april 2023. Ansøgningsfrist Ansøgningen sendes senest fredag d. 10. februar 2023, kl. 10.00. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. PLO's fem regionale sekretariater er samlet i én organisation. Hvert af de regionale sekretariater har tre sekretariatsmedarbejdere, 2 AC'ere og 1 HK'er. Der er tæt samarbejde mellem de fem regionale sekretariater indbyrdes og tilsvarende med PLO's centrale sekretariat i København. Du ansættes i PLO med arbejdssted i det regionale sekretariat i Aarhus på Fredens Torv 3B, hvor også Lægeforeningen og Yngre Lægers regionale sekretariater har til huse.
PLO som organisation
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er en landsdækkende organisation, hvis formål er at varetage de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser. PLO indgår overenskomster og aftaler på vegne af de praktiserende læger.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00