Erfarne chefer til nyoprettede stillinger – en alsidig og strategisk vigtig ledelsesopgave i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune
Kan du lede, så det smitter af på den faglige kvalitet og kommer byens børn og unge til gode? Ledelse er noget, vi gør sammen, og vi styrker ledelsen og udvider fra fem til ti faglige chefer, så vi kan indfri vores høje ambitioner for børn og unges trivsel og læring.

I Børne- og Ungdomsforvaltningen har vi medansvar for ti procent af Danmarks fremtid - vi er til for Københavns 110.000 børn og unge. I de københavnske folkeskoler og daginstitutioner skal forskellighed være en styrke, og alle børn skal have de rigtige rammer for at kunne deltage fagligt og socialt. Kort sagt: Vi vil skabe det gode børneliv. Som faglig chef skal du være med til at sikre den høje faglighed gennem implementering af politiske og strategiske dagsordener. Det skal vi lykkes med gennem fælles ledelse tæt på borgerne, tværfaglige og helhedsorienterede indsatser og tidlig indsats. Vi søger fire engagerede faglige chefer til Børne- og Ungdomsforvaltningen til
 • område Brønshøj/Vanløse (BV)
 • område Indre by/Østerbro (IBØ)
 • område Amager (AMA)
 • område Vesterbro/Valby/Kongens Enghave (VVK)
Ledelse på flere niveauer Som faglig chef i et område navigerer du på forskellige ledelsesarenaer:
 • Du er leder af lederen for sundhedsplejen.
 • Du er leder for områdets konsulentteam, som består af forskellige fagligheder bl.a. skolekonsulenter, akademikere og pædagogiske konsulenter, som har stor berøringsflade med områdets skoler og dagtilbud.
 • Din faglige chefkollega i området leder teamet af psykologer og tale-hørekonsulenter samt teamet af støtte- og kompetencepædagoger. I tæt samarbejde skal I lede den samlede tværfaglige support til skoler og dagtilbud.
 • Du skal samarbejde og lede på tværs af byens fem områder sammen med dine faglige chefkollegaer.
 • Du er faglig sparringsmakker for områdechefen, som er din personaleleder og hele områdets øverste leder. Sammen med områdechefen, den anden faglige chef og de tre ledere udgør I områdets ledelse ud mod dagtilbud og skoler.
Du får mange spændende og vigtige opgaver som faglig chef. Udover dine ledelsesmæssige opgaver, så er du også med til at sikre god implementering af politiske beslutninger og faglige dagsordener, som fylder i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Vores ønsker og forventninger til dig Det er afgørende for os, at du er en erfaren personaleleder, og at du har erfaring med tværfaglig ledelse af forskellige medarbejdergrupper. Hvilken faglighed, du ellers kommer med, er ikke så vigtigt. Dog er det en stor fordel, hvis du har et godt kendskab til dele af børne- og ungeområdet og erfaring fra en politisk ledet organisation. En af dine spidskompetencer skal være, at du hurtigt kan sætte dig ind i nye områder og stiller de rette spørgsmål. Du skal kunne lede på fagområder, selvom du ikke har et dybdegående kendskab til alle områderne - og du kan tage fagpersonalets indsigter og perspektiver med tilbage til det strategiske udviklingsrum. Det kræver, at du har stærke relationskompetencer, er god til at kommunikere og kan skabe følgeskab. Vi ønsker os en faglig chef, som har høje ambitioner for egen og fælles ledelse og for byens mange børn og unge, som i sidste ende skal gavne af områdets support og de tiltag, vi udvikler og implementerer. Vi tilbyder en unik mulighed for indflydelse på ti procent af Danmarks fremtid Vi tilbyder dig et virkelig spændende job, hvor du både får indflydelse på den overordnede strategiske retning, samtidig med at du kommer tæt på det, der rører sig i sundhedsplejen og de enkelte dagtilbud og skoler. Du bliver ikke kun leder, men også kollega og samarbejdspartner til de faglige chefer i byens øvrige områder. Vi har et tæt kollegaskab og arbejder sammen om at skabe en fælles retning på tværs af byen. Ambitionen for vores samarbejde er, at vi er afstemte, når vi implementerer nye tiltag, og indimellem må nogen sluge en kamel eller to. Med ansættelsen af flere nye faglige chefer, bliver vi et relativt nyt og stort fagligt chefteam, og derfor får du god mulighed for at præge retningen og samarbejdet i teamet. Vi glæder os til at udvide kredsen, og byde jer nye velkommen. Om Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen (vi kalder os for BUF) er Danmarks største forvaltning med over 18.000 medarbejdere, 70 skoler og 350 dagtilbud. Vi har den politiske strategi Vores børn - Københavns fremtid som fælles ramme, og vi bestræber os på, at vores områdesupport er forholdsvis ens på tværs af byen, men vi er forskellige bydele, hvor vores børn, familier og opgaver adskiller os. På AMA og i VVK vokser byen, og vi skal skabe plads til byens nye børn og familier. Her træder du ind i et ledelsesfællesskab, hvor både områdechefer og faglige chefer har mange års erfaring i deres stillinger. I IBØ er der en helt særlig ledelsesopgave, da vi har ledelsen af Børnecenter København, der betjener alle byens mest specialiserede skole- og dagtilbud til børn og unge med svære funktionsnedsættelser. Som ny faglig chef skal du derfor i tillæg til de ovenstående beskrevne opgaver også være chef for byens ergoterapeutiske og fysioterapeutiske tilbud. I BV træder du ind i et område-arbejdsfællesskab, hvor vi i ledelserne kender hinanden på kryds og tværs. Områdechef og faglig chef er erfarne chefer, men er et nyere ledelsesteam, og vi skal skabe vores lederteam sammen. Hvis du vil vide mere og lidt om ansættelsesprocessen Vi håber, at vi har vakt din interesse for en af stillingerne. I ansøgningsprocessen kan du angive dine ønsker om, hvilken af de fire stillinger, du ønsker at søge. Vi afholder samtaler i hvert af de fire områder, så du kan møde ledere og medarbejdere - måske dine fremtidige kollegaer. Hvis du vil høre mere om stillingerne, kan du kontakte de enkelte områder:
 • AMA: områdechef Svend Alleslev på 3366 7401 eller faglig chef Lisbeth Juul Aggerholm på 2942 1988
 • VVK: områdechef Kate Obeid på 2777 0335 eller faglig chef Mie Skytte på 2725 1881
 • BV: områdechef Frida Henriques Altmann på 2134 6078 eller faglig chef Marie Rafn Larsen på 2494 7814
 • IBØ: områdechef Morten Østergaard Jensen på 2932 5407 eller faglig chef Julie Koch Clausen på 2365 2022
Ansættelsesvilkår Ansættelsen fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Stillingerne forventes besat den 1. august 2023 eller snarest muligt herefter. Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis og søgessenest onsdag den 31. maj 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vi forventer at holde to samtaler med test og rekrutteringsinterview hos Genitor som et led i rekrutteringen. Første og anden samtale forventes afholdt fra midten af juni og frem.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00