ØKONOMI- OG ADMINISTRATIONSCHEF TIL LÆR FOR LIVET
Vil du spille en nøglerolle i en innovativ og videnbaseret organisation, der styrker læring og fællesskaber for nogle af Danmarks mest udsatte børn og unge? Så er du måske Lær for Livets nye økonomi- og administrationschef.

Lær for Livet er en civilsamfundsorganisation, der bryder uddannelsesmønstre for børn og unge i udsatte positioner sammen med en lang række kommuner, fonde og virksomheder. Lær for Livet er en professionel organisation med en stærk faglighed og gode resultater fra 10 års helhedsorienteret indsats, der styrker børnenes læring og livsduelighed. Organisationen blev etableret i 2012 og optager hvert år mindst 125 nye børn og unge. Lær for Livet er en stærk frivilligorganisation, der sætter børnene i centrum og arbejder for, at flere udsatte børn og unge kan gennemføre en uddannelse og skabe sig et godt og selvforsørgende liv. Organisationen forventer at være i vækst i de kommende år. Lær for Livet modtager både offentlige og private midler fra vores 47 samarbejdskommuner samt fra langvarige forpligtende partnerskaber med kommuner, fonde og virksomheder. Vi har en årlig omsætning på 30 mio. kr. og har tilknyttet 500 børn og lige så mange frivillige. Som økonomi- og administrationschef bliver du en del af et mindre, men stærkt sekretariat på 30 medarbejdere, hvor engagement, professionalisme og nytænkning er bærende værdier. Du bliver en del af chefgruppen i en organisation med fire faglige afdelinger og en række tværfaglige teams. Du får et begrænset personaleansvar i en meget tværgående funktion. Dine opgaver kommer til at omfatte:
  • Økonomistyring, herunder arbejde med budgetter, prognoser, controlling, indkøb, risikostyring og årsafslutning i samarbejde med revisor.
  • Løn, debitor- og kreditorstyring, regnskaber og kontrol i samarbejde med ekstern bogholder.
  • HR-ansvar, herunder udarbejdelse af ansættelseskontrakter.
  • Udvikling og fastholdelse af en effektiv administration.
  • Ansvar for overholdelse af GDPR og IT-sikkerhed.
  • Bestyrelsesservicering og udarbejdelse af bestyrelsesmateriale i tæt samarbejde med direktøren.
  • Tovholder på partnerskaber med kommuner, fonde og virksomheder.
Vi leder efter en person med flere års erfaring med økonomistyring og administration, budgetlægning og budgetopfølgning, som er velformuleret i skrift og tale og som har stærke system- og IT-kompetencer. Som person mestrer du balancen mellem at være strategisk sparringspartner samtidig med, at du trives med hands-on arbejde og brænder for at bruge dine kompetencer til at forbedre vilkårene for børn og unge i udsatte positioner. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at samarbejde med offentlige myndigheder. Dine succeskriterier bliver først og fremmest at sikre en stabil økonomistyring og drift af Lær for Livet samt tilvejebringelse af solidt, økonomisk beslutningsgrundlag for direktøren og bestyrelsen. Ansøgning og kontakt Har du spørgsmål til stillingen, så ring til direktør Karen Haumann på telefon 2143 1245, og læs mere om Lær for Livet på www.laerforlivet.dk. Send din ansøgning, cv og evt. anbefalinger. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vi afholder samtaler umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Om Lær for Livet I Danmark har vi lige og fri adgang til uddannelse, men ikke lige muligheder for at gennemføre den. Kun knap 3 ud af 10 børn og unge i udsatte positioner gennemfører folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse - og endnu færre gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er et stort tab for det enkelte menneske - og det er et tab for samfundet. Lær for Livets mission er derfor at styrke læring, livsduelighed og fællesskaber for og med børn og unge i udsatte positioner. Børnene er er mellem 9 og 13 år, når de starter i Lær for Livet, og i løbet af de minimum seks år, de er en del af programmet, kommer de på flere camps i weekender og ferier, får tilknyttet en frivillig mentor et par timer om ugen og bliver en del af et lokalt fællesskab. Lær for Livet har desuden udviklet Lær for Livet UNG, der er en ekstra hånd i ryggen på de unge i overgangen til ungdomsuddannelse og voksenlivet. Indsatserne er finansieret af fonde, virksomheder og kommuner med deltagende børn og unge. Vi bor på Hejrevej 43, 2400 København NV.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00