Vi opnormerer og søger en fast juridisk konsulent OG et barselsvikariat til Socialtilsyn Øst
Har du lyst til at være en del af en stærk organisation, som både har et solidt fagligt fundament, en supervigtig kerneopgave, og som står for et godt arbejdsmiljø?

Det at være jurist i Socialtilsyn Øst er aldrig kedeligt; arbejdsopgaverne er mangfoldige, der er rigeligt af dem, og de spænder vidt både i bredde og dybde. Juristerne i Socialtilsyn Øst, tre - fire med dig, er kendetegnet ved høj faglighed og kvalitet i det juridiske arbejde. De har fokus på faglig daglig sparring internt på jurakontoret, og de har fokus på det tværprofessionelle samarbejde med socialtilsynets øvrige faggrupper og ledelsen. Derudover vægter juristerne, som resten af socialtilsynet, at have en god dialog med socialtilsynets eksterne samarbejdspartnere. Socialtilsyn Øst godkender og fører driftsorienteret tilsyn med private og offentlige tilbud inden for det specialiserede socialområde - ca. 1000 plejefamilier og 360 sociale tilbud. Grundlaget for vores arbejde er tilsynsreformen udmøntet i lov om socialtilsyn. Vi dækker det geografiske område Region Sjælland, undtagen Holbæk Kommune, og Hjørring Kommune - i alt 17 kommuner og 5 regioner. Derudover har vi en særlig opgave omkring tilsyn med alle landets sikrede institutioner for børn og unge samt Kofoedsminde. Vi har hovedkontor i Jyderup, og en filial i Nykøbing Falster. Stillingerne er fysisk placeret på vores hovedkontor i Jyderup, lige overfor Jyderup Station. Som juridisk konsulent vil du organisatorisk blive en del af Staben, der består af 17 medarbejdere og en afdelingsleder. I Staben har vi mange sociale traditioner både i og udenfor arbejdstid, omgangsformen er uformel og præget af godt humør og humor. Du kan både være erfaren og kende konkret til nedenstående opgaver eller være nyuddannet. Vi leder efter den rigtige kollega, så du behøver ikke at kunne det hele i forvejen. Socialtilsynet varetager opgaver jf. lov om socialtilsyn, og derudover har vi en række interne og eksterne vejledningsopgaver. Sammen med teamet bliver du bl.a. ansvarlig for;
 • At medvirke til at understøtte ledelse, tilsyns- og økonomikonsulenter i at varetage tilsynsopgaverne, samt sikre at de juridiske aspekter vurderes i forbindelse med tilsynsopgaven
 • Understøttelse af tilsynskonsulenter ved at medvirke til sagers oplysning
 • At udarbejde myndighedsafgørelser, fx udstedelse af påbud, skærpet tilsyn og inddragelse af godkendelse
 • Behandling af aktindsigtssager
 • Regelfortolkning og udarbejdelse af juridiske notater
 • Tilrettelæggelse og deltagelse i interne og eksterne møder
 • Udarbejdelse af høringssvar
Vi søger juridiske konsulenter med følgende faglige og personlige kvalifikationer
 • Juridisk kandidateksamen, cand.jur., cand.soc. i jura eller cand .merc. jur.
 • Omhyggelig, struktureret og effektiv
 • Godt overblik i en travl hverdag
 • Gode formidlings- og samarbejdsevner og lyst til at arbejde tværfagligt
 • Interesse for forvaltningsret
Du får: En arbejdsplads hvor du får muligheden for at være en del af et spændende fagligt miljø, hvor vi løbende har fokus på udvikling af praksis i samarbejde med de 4 øvrige socialtilsyn og Social- og Boligstyrelsen. Vi lægger vægt på, at det er rart at være på arbejde. Du bliver derfor en del af et godt arbejdsfællesskab, som er kendetegnet ved højt til loftet, gode arbejdsbetingelser, en uformel tone og en kerneopgave, der giver mening. Fagligheden er høj og vi stiller høje faglige krav til hinanden. Der er gode muligheder for ansvar og medbestemmelse i opgaveløsningen, og vi er en fleksibel arbejdsplads, hvor der er plads til alle og en høj grad af selvtilrettelæggelse i arbejdsopgaverne. Der er flextid og gode muligheder for hjemmearbejdsdage med respekt for, den faglige sparring og tilgængelighed for organisationens kollegaer og ledelse. Vigtige datoer: Skriv i ansøgningen, hvilken stilling du søger. Ansøgere som inviteres til samtale får besked mandag den 25. september 2023. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 27. september 2023. Tiltrædelse ønskes pr. 1. november 2023. Yderligere information: Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte juridisk konsulent Sara-Sofie Møller Brandt på tlf. 7236 2996, juridisk konsulent Malene Vincents på tlf. 7236 2997 eller afdelingsleder Anne Mette Markhus på tlf. 7236 2993. Ansættelsesvilkår: Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Arbejdstid er i gennemsnit 37 timer ugentligt. Der er mulighed for ansættelse på nedsat tid. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside her Socialtilsyn Øst skal bidrage til at sikre kvalitet og udvikling i sociale tilbud og plejefamilier, så børn, unge og voksne understøttes i at udnytte deres potentiale, oplevelse af livskvalitet og mestring af eget liv. Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering. Ansøgningsfrist: 24. september 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden.
Sådan søger du en stilling hos os
Holbæk Kommune ønsker at skabe mangfoldige arbejdspladser og vi ansætter på baggrund af kandidatens kompetencer og vil til enhver tid stræbe efter at ansætte den bedste kvalificerede kandidat til de givne opgaver og kontekst. Alle kvalificerede ansøgere opfordres derfor til at søge stillingen uanset køn, alder, politiske og religiøse overbevisninger, seksuelle orientering, etnicitet, hudfarve, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Personalepolitik
Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne.

Læs personalepolitikken her

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00