Om  
Sophie Løhde
Søren Brostrøm

Løhde sammensætter nyt psykiatriråd

Sophie Løhde har nedsat det nationale psykiatriråd. Endnu er ingen navne offentliggjort som medlemmer af det i omegnen af 40-personer store råd, som kommer under ledelse af af Sundhedsstyrelsens direktør. 

Det nationale psykiatriråd kommer under ledelse af Søren Brostrøm, der indtil efteråret er direktør i Sundhedsstyrelsen. 
Det nationale psykiatriråd kommer under ledelse af Søren Brostrøm, der indtil efteråret er direktør i Sundhedsstyrelsen. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Sebastian Vidkjær Stone

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) har nedsat et nationalt psykiatriråd, hvis formål bliver at bidrage til og følge implementeringen af 10-årsplanen for psykiatrien. Rådet skal, blandt andet sikre, at en række nye initiativer føres ud i praksis. 

Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet

"Det nationale psykiatriråd skal bidrage til, at de mange initiativer i 10-årsplanen kommer kom fra start og helt i mål," lyder meldingen fra Løhde.

Endnu er der ikke landet nogle navne på blokken over medlemmer endnu, men en række faglige myndigheder og organisationer får mandat til at indstille aktører til psykiatrirådet. 

Det bliver Sundhedsstyrelsens direktør, der skal lede psykiatrirådet, som kommer til at bestå af i omegnen af 40 personer. Planen er derfor, at Søren Brostrøm leder rådet indtil efteråret, hvor en afløser for Sundhedsstyrelsens direktør er på plads. 

Styrelsen har samtidig også nedsat en række faglige arbejdsgrupper, som i den kommende tid vil lægge frem, hvordan de forskellige tilbud og indsatser under 10-årsplanen skal udformes. 

Møder to gange årligt 

Rådet kommer desuden til at bestå af repræsentanter fra andre styrelser med tilgang af aktører fra fagligt relevante selskaber og grupper, der hver især bidrager med deres erfaring fra psykiatrien. 

Af psykiatrirådets kommissorium fremgår de aktører, der har mandat til at indstille medlemmer til det 40-personer store råd.

Rådet vil afholde sit første møde 23. juni, hvorefter man sigter efter at mødes to gange årligt.

Der er afsat 450 millioner kroner i 2023 til 10-årsplanen for psykiatrien. 500 millioner kroner er der afsat i årene frem.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sophie Løhde

Indenrigs- og sundhedsminister, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)

Søren Brostrøm

Seniorrådgiver, WHO's generaldirektør
cand.med. (Københavns Uni. 1995), speciallæge i gynækologi/obsetrik, ph.d. (Københavns Uni. 2003), MPA (CBS 2011)

0:000:00