Krag: Grønland har ikke den nødvendige kapacitet til at sætte bestemmelsen om barnets initiativret i kraft på nuværende tidspunkt