Lund Poulsen: Jeg kontakter satspuljepatierne for at få midler reserveret til udsatte grønlændere