Beskæftigelsesudvalget spørger beskæftigelsesministeren, Troels Lund Poulsen, om hvor stor en andel af børn der vokser op i hjem, hvor indkomsten ligger under Danmarks Statistiks fattigdomsindikator, hvor mindst én af forældrene er selvstændige