Carolina Magdalene Maier (ALT) spørger udlændinge- og integrationsministeren, Inger Støjberg, om ministeren er enig i, at den eneste grund til at indkvartere børnefamilier på Udrejsecenter Sjælsmark er, at skabe en negativ motivation til udrejse, fordi det ikke er attraktivt for dem at blive i Danmark