Heunicke: Man kan ikke drage en direkte parallel fra underretningspligten i forhold til børn og unge til ældreområdet