Mercado: En klage over en afgørelse om ophør af godkendelse har opsættende virkning