Tesfaye: I 2019 skal Danmark modtage cirka 30 kvoteflygtninge