Hummelgaard: 7.603 indvandrefamilier modtog det midlertidige børnetilskud i august 2020