Krag: Kommunalbestyrelser kan kræve hver fjerde almene bolig stillet til rådighed til påtrængende boligsociale opgaver