Krag: Personnummeret er i sin nuværende form ideel som middel til at sikre entydig identifikation