Mercado: Kommunen kan yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren