Trane Nørby: Journalteksten kan omfattes af indberetningspligten