Jakob Sølvhøj (EL) spørger børne- og socialministeren, Mai Mercado, om, hvorvidt og i hvilket omfang denne besparelse hænger sammen med, at tilbud og institutioner på det specialiserede socialområde efter planen overflyttes til kommunerne