Jette Gottlieb (EL) spørger beskæftigelsesministeren, Peter Hummelgaard, hvordan praksis og de konkrete kriterier har været på for tilkendelse af seniorførtidspension