Karina Adsbøl (DF) spørger social- og indenrigsministeren, Astrid Krag, om de 10 mio. kr., regeringen vil have afsat af reserven, skal bruges til at dække snyd i Socialstyrelsen