Lars Boje Mathiesen (NB) spørger skatteministeren, Morten Bødskov, om, hvor meget inddrivelsesrentesatsen vil skulle nedsættes for at gøre lovforslaget provenuneutralt