Morten Dahlin (V) spørger skatteministeren, Morten Bødskov, om ministeren vil redegøre uddybende for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget for stat og kommuner