Rune Lund (EL) spørger skatteministeren, Morten Bødskov, hvor mange ekstra inddrivelsesomkostninger skyldnere i værste fald vil kunne blive pålagt