Lund Poulsen: Alle EU-lande har indrettet deres dagpengesystem forskelligt