Mercado: Jeg igangsætter snarest muligt en afdækning af normeringsforholdene