Mai Mercado: Centralt fastsatte minimumsnormeringer stemmer ikke overens med den hidtidige praksis