Krag: Betalingskommunen kan ikke betinge hjælp efter, at borgeren flytter tilbage til betalingskommunen fra et botilbud i en anden kommune