Søren Søndergaard (EL) spørger udlændinge- og integrationsministeren, Inger Støjberg, hvor mange børn i den undervisningspligtige alder opholder sig aktuelt på Udrejsecenter Sjælsmark, og hvor mange af disse går henholdsvis på Røde Kors’ skole i Lynge, på kommunale skoler og på privatskoler