Søren Søndergaard (EL) spørger udlændinge- og integrationsministeren, Inger Støjberg, om de ansvarlige på Udrejsecenter Sjælsmark oplever, at de Nordsjællandske kommuner stiller pladser til rådighed for børn fra Udrejsecenter Sjælsmark i det omfang, det vurderes, at en plads i folkeskolen er det pædagogisk relevante tilbud til børnene, eller er der en venteliste på udplacering af børn fra Røde Kors’ skole i Lynge til folkeskolerne