Søren Søndergaard (EL) spørger udlændinge- og integrationsministeren, Inger Støjberg, om ministeren i offentligt tilgængelig form vil oplyse det aktuelle antal børn, der er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark, samt hvor mange af dem der er født i Danmark