Udvalg: Hvilke tiltag hjælper i dag kvinder ud af forhold, hvor de udsættes for social kontrol?