Rosenkrantz-Theil: Vi har foretaget en generel opprioritering af indsatsen for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage