Krag: Som led i aftalen om initiativer til sårbare og udsatte grupper i forbindelse med covid-19 har vi givet tre mio. kr. til Mandecentret