Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Trane Nørby: Journalteksten kan omfattes af indberetningspligten

SVAR:

JOURNAL: Sundhedsministeren oplyser til Peder Hvelplund (EL), at journalteksten, herunder journaler fra psykiatrien, kan omfattes af indberetningspligten. Det understreges dog, at det kun er gældende, hvis oplysningerne er relevante for det samlede patientforløb.

Mercado: Der er ikke anledning til at indhente en redegørelse

SVAR:

SJÆLSMARK: Børne- og socialministeren oplyser til Søren Søndergaard (EL), at der er behov for et tydeligere hjemmelsgrundlag for tvangsfjernelsen af tre børn på Sjælsmark. Hun oplyser dog, at det ikke er en anledning til at indhente en redegørelse for omstændighederne i de konkrete sager.