Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mercado: Gode dagtilbud har positive effekter for børnene senere i livet

SVAR:

Børne- og socialministeren svarer Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at dagtilbud af tilstrækkelig høj kvalitet har en positiv effekt for børnene senere i livet i forhold til blandt andet uddannelse, beskæftigelse og løn. Ministeren vil i højest mulig grad tage højde for dette i udviklingen af dagtilbudsområdet.

Tommy Ahlers vil tale med studerende om stress

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren svarer Eva Flyvholm (EL), at det er en vigtig opgave for uddannelsessystemet at ruste de studerende til det arbejdsliv, som venter dem. Ministeren vil gå i dialog med de studerende og uddannelsesinstitutionerne om stress blandt unge.

Mercado: Kommunerne skal ikke indberette om underretninger er vurderet inden for 24 timer

SVAR:

Børne- og socialministeren svarer Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at kommunerne er forpligtigede til inden for 24 timer efter modtagelsen af en underretning at foretage en vurdering. Kommunerne skal imidlertid ikke indberette, hvorvidt en underretning er vurderet inden for 24 timer, hvorfor ministeriet ikke er i besiddelse af de ønskede oplysninger.

Thyra Frank: Sådan ser et værdigt liv ud for de ældre

SVAR:

Ældreministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at de fem grundlæggende værdier for ældreplejen omhandler 1) indflydelse på eget liv, 2) respekt for forskellighed, 3) medmenneskelighed i fokus, 4) gode oplevelser og 5) en værdig afslutning på livet.

Troels Lund oplyser om regler for revurdering af førtidspension

SVAR:

Beskæftigelsesministeren svarer Claus Kvist Hansen (DF), at førtidspension tilkendt i en bestemt periode eller til beboere i et bestemt område ikke vil kunne lægge til grund for en generel revurdering, som er forenelig med den forvaltningsretlige grundsætning om ligebehandling. 

Thyra Frank: Tilbud om bad hver anden uge er uværdigt

SVAR:

Ældreministeren svarer Kirsten Normann Andersen (SF), at ordentlig ældrepleje er kendetegnet ved værdighed og den enkeltes behov for pleje og omsorg. Ministeren mener personligt, at et tilbud om bad hver anden uge er uværdigt, men det må den enkelte kommunalbestyrelse stå på mål for.

Mai Mercado: Daginstitutioner må gerne servere vegetarisk mad

SVAR:

Børne- og socialministeren svarer Claus Kvist Hansen (DF), at det er et lovkrav, at maden i daginstitutioner skal være sund. Institutionerne kan servere vegetarisk mad, så længe maden efterlever lovkravene, Fødevarestyrelsens anbefalinger om sund kost til børn samt kommunale ønsker og behov.