Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Rosenkrantz-Theil: Der er kun tale om en opfordring til at holde børn hjemme

SVAR:

CORONA: Børne- og undervisningsministeren svarer Marie Bjerre (V), at forældrene har ikke krav på at få tilbagebetalt forældrebetaling til daginstitutioner, da der alene er tale om en opfordring til at holde børn hjemme. Det er dog muligt at lave lokale løsninger med midlertidig udmeldelse.

Krag: Vi har ikke data på, hvad en sag i Familieretshuset koster

SVAR:

SKILSMISSER: Social- og indenrigsministeren svarer Marie Bjerre (V), at Familieretshuset hverken har data på, hvor meget en sag gennemsnitligt koster, eller har data på hvad en sag gennemsnitligt kostede i det tidligere Statsforvaltningen. En forældreansvarssag kan have mange forskellige forløb afhængigt af kompleksiteten i den enkelte sag.

Heunicke: Regio􏰀nerne har en række tiltag, der skal foreby􏰄􏰋gge c􏰎hikan􏰀e, trusler og vold m􏰃od 􏰃medar􏰄bejdere i sun􏰀dhedsvæsen􏰀et 􏰀

SVAR:

TRUSLER: Sundheds- og ældreministeren svarer Liselott Blixt (DF), at regionerne har ansvaret for at sikre et trygt arbejdsmiljø for personalet i sundhedsvæsenet. De har igangsat en række tiltag, der skal forebygge chikane mod medarbejderne, og derudover skal 10-års planen sikre, at psykiatrien i de kommende år får et tiltrængt løft.

Halsboe: I fællesskab med Social- og Indenrigsministeriet har vi identificeret et løsningskoncept, så unge i efterværn kan modtage SU

SVAR:

SU: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Trine Torp (SF), at Uddannelses- og Forskningsministeriet og Social- og Indenrigsministeriet i fællesskab har identificeret et muligt løsningskoncept, der kræver en praksisændring. Unge i efterværn kan sikres adgang til SU, hvis kommunen samtidig træffer afgørelse om egenbetaling over for den unge efter reglerne på det sociale område, og at den unge ikke modtager andre ydelser, der tilsigter at dække leveomkostninger.