Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ammitzbøll: Social eksport er usympatisk og asocialt

SVAR:

Økonomi- og indenrigsministeren svarer Kirsten Normann Andersen (SF), at det er både usympatisk og asocialt, hvis en kommune forsøger at skubbe sin opgave med socialt udsatte borgere fra sig til andre kommuner. Reglerne om aktiv socialpolitik giver dog kommunen mulighed for at yde støtte til en borger, der skal flytte.

Trane Nørby: Ingen kommuner brugte pulje til gravide misbrugere

SVAR:

Der er ingen kommuner, der har ansøgt om puljen til metode- og kompetenceudvikling af døgnbehandlingstilbud til gravide kvinder med rusmiddelproblemer. Det skriver i ministeren som svar på, hvordan kommunerne skal løse opgaven, når puljen udløber i 2019.

Mercado svarer om anbringelse af børn til handicappede

SVAR:

Børne- og Socialministeriet er aktuelt ved at revidere vejledningen til serviceloven for bl.a. at sikre, at støttemulighederne for forældre med funktionsnedsættelse fremstår klart beskrevet. Det skriver børne- og socialministeren i et svar til Karina Adsbøl (DF).

Mercado: Derfor har asylbørn ikke ret til efterværn

SVAR:

Et ophold i asylcenter adskiller sig fra anbringelse ved midlertidig karakter og af andre betingelser. Derfor giver det ikke ret til efterværn, forklarer socialministeren i et svar til Sofie Carsten Nielsen (R).

Pind: Adgang til SU-lån er lige for EU-borgere

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at SU-lån er at betragte som en social fordel og er derfor underlagt EU-kravet om ligebehandling. Regeringen overvejer dog forskellige tiltag, der skal gøre det nemmere at inddrive SU-lån fra udenlandske studerende. 

Mercado redegør for DR's produktion med tegnsprogstolkning

SVAR:

DR skal tilstræbe, at transmissioner af begivenheder af stor samfundsmæssig interesse så vidt muligt og under hensyn til DRs allokerede kapacitet i DTT-nettet tegnsprogstolkes. Socialministeren oplyser om DR's rolle og forpligtigelser på området i et svar til Jakob Sølvhøj (EL).