Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mercado: Kommunerne styrer selv dagtilbudsstrukturen

SVAR:

DAGTILBUD: Børne- og socialministeren svarer Pernille Bendixen (DF), at det er den enkelte kommunalbestyrelse, der tilrettelægger den konkrete dagtilbudsstruktur i kommunen, og at strukturen skal tilrettelægges ud fra lokale behov og kravene i lovgivningen.

Mai Mercado: Børne- og Socialministeriet har ikke oplysninger om omkostningerne ved lukninger af private opholdssteder

SVAR:

OPHOLDSSTEDER: Børne- og socialministeren svarer Kirsten Normann Andersen (SF), at da det sjældent er fastlagt på forhånd, at et tilsynsforløb vil ende ud med et ophør af godkendelse, og omkostningerne dermed afhænger af det specifikke forløb op til afgørelsen, er Børne- og Socialministeriet ikke i besiddelse af oplysninger om omkostninger forbundet med afgørelser om ophør af godkendelser.

Mai Mercado: Kommunerne fastsætter tidspunkter for obligatorisk læringstilbud

SVAR:

LÆRINGSTILBUD: Børne- og socialminister Mai Mercado (K) oplyser i et svar til Jakob Sølvhøj (EL), at at den enkelte kommunalbestyrelse skal træffe beslutning om de 25 timers placering. Børn skal opholde sig i læringstilbuddet 25 timer om ugen på de tidspunkter, som er fastsat af kommunen.