Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mercado: Kommunen kan yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren

SVAR:

MISTRIVSEL: Børne- og socialministeren svarer Johanne Schmidt-Nielsen (EL), at lovgivningen på det sociale område sikrer tidlige, forebyggende indsatser som rådgivning og familierettede indsatser til de børn og unge, som har et særligt støttebehov. Kommunen kan desuden yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, hvis det har betydning for barnets trivsel.

Trane Nørby: Vi har sikret et økonomisk løft af psykiatrien

SVAR:

HJÆLP: Sundhedsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at regeringen vil mindske antallet af mennesker med psykiske lidelser, der forsøger eller gennemfører selvmord. Det er et fokuspunkt i regeringens handlingsplan for psykiatrien, og der er afsat støtte til flere initiativer, der hjælper mennesker i krise.