Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Engelbrecht: Perroners afvigelse fra standardhøjden er ikke et nyt problem

SVAR:

ADGANG: Transportministeren svarer Kristian Pihl Lorentzen (V), at udfordringen med at flere stationers perronhøjde afviger fra standardhøjden ikke er ny, og det vil indgå i de kommende forhandlinger om en ny infrastrukturplan. I sidste ende er størrelsen af indsatsen dog et prioriteringsspørgsmål.

Hummelgaard: Jeg medgiver, at de nuværende regler om voksenlærlingeforløb kan få nogle til at fravælge forløbet

SVAR:

DAGPENGE: Beskæftigelsesministeren svarer Karsten Hønge (SF), at han medgiver, at de eksisterende regler for voksenlærlinge på dagpengeområdet kan få betydning for, om en medarbejder vælger at påbegynde et voksenlærlingeforløb. Derfor vil der, som en del af et serviceeftersyn af uddannelsesindsatsen på beskæftigelsesområdet, blive set på voksenlærlingeordningen.