Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hummelgaard: Vi vil blandt andet fremlægge et forslag om ret til tidlig pension

SVAR:

TILTAG: Beskæftigelsesministeren svarer Torsten Gejl (ALT), at fokus skal være på, hvordan man løfter borgere ind på arbejdsmarkedet. Derfor skal der arbejdes på, at ledige og beskæftigede får de nødvendige kompetencer, som vil blive efterspurgt i fremtiden, arbejdsmiljøloven skal ændres, og regeringen vil fremlægge et forslag om ret til tidlig pension rettet mod nedslidte lønmodtagere.

Astrid Krag: Vi skal se på, om kommunerne har de rigtige redskaber

SVAR:

HJEMLØSHED: Social- og indenrigsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at hjemløshed blandt unge er et stigende problem. Kommunerne skal afhjælpe og forebygge hjemløshed, men ministeren vil sammen med boligministeren undersøge, om kommunerne har de rette redskaber til at håndtere udfordringerne.